Neodgovor spremenljivke

 

V zavihku 'STATUS' - 'Neodgovor spremenljivke' so v tabeli podani izrauni neodgovora spremenljivke za vpraanja vae ankete. Neodgovor spremenljivke pomeni, da respondent, ki je sodeloval v anketi, na doloeno vpraanje ni odgovoril. Pove vam, koliko ustreznih odgovorov ste dobili glede na skupno tevilo enot, ki jim je bilo prikazano doloeno vpraanje.

 

Neodgovor spremenljivke lahko nastane, ker:

 

  • anketiranci odgovora ne poznajo,
  • anketiranci zavrnejo odgovor (zlasti pri obutljivih vpraanjih ali kadar menijo, da vpraanja niso pomembna za navedene cilje raziskave),
  • zaradi naglice, napake anketarja (vpraanje se preskoi ali se pozabi zapisati odgovor),
  • zaradi naknadne izloitve (rtanja) nekonsistentnih odgovorov.

 

Neodgovor spremenljivke je izraunan po formuli, kjer tevilo neodgovorov (status -1), kjer je respondent preskoil vpraanje, delimo z vsoto tevila veljavnih odgovorov, tevila neodgovorov (status -1) in tevila neustreznih oz. nevsebinskih odgovorov (npr. status -97). Na primer, e je na anketo odgovarjalo 20 respondentov in jih je 10 na vpraanje Q1 podalo veljaven odgovor, preostalih 10 pa jih na to vpraanje ni odgovorilo, potem neodgovor spremenljivke za vpraanje Q1 znaa 0.5 oz 50%.

 

Poleg neodgovora spremenljivke poznamo e neodgovor enote, ki nastane, kadar respondent ne sodeluje v raziskavi. Ve o neodgovorih >>

 

Povezave:

 

<< Nazaj na STATUS