Uporabni respondenti


V zavihku 'STATUS' – 'Uporabni respondenti' so v tabeli zbrani podatki o kvaliteti odgovorov (spremenljivk) glede na zaporedno tevilko respondenta. Na podlagi tega je izraunana kljuna informacija – ocena uporabnosti posameznega vpraalnika.


Nekoliko poenostavljeno reemo, da uporabnost meri dele odgovorov doloenega respondenta; pri vrednosti 100% je odgovoril na vsa vpraanja, ki jih je dobil, pri vrednosti 0% pa na nobenega. Respondenti oz. vpraalniki so v tabeli razdeljeni v 3 skupine, kjer so vrstice tabele senene v razlinih barvah:

  • Polno izpolnjen in polno uporaben (belo senenje): Sem privzeto spadajo vpraalniki, kjer je respondent odgovoril na vsa ali skoraj vsa vpraanja (ve kot 80% odgovorov je uporabnih).
  • Delno izpolnjen in delno uporaben (rumeno senenje): Privzeto so to vpraalniki, kjer je od 50% do 80% odgovorov uporabnih.
  • Pomanjkljivo izpolnjen in neuporaben (rdee senenje): Sem privzeto spadajo prazni vpraalniki in vpraalniki, kjer je ve kot 50% odgovorov neuporabnih.


irino omenjenih kategorij lahko poljubno nastavljate sami, in sicer z nastavitvama nad tabelo 'Spodnja meja (neuporabni):' in 'Zgornja meja (uporabni):'. Ti dve vrednosti sta privzeto nastavljeni na 50% in 80%. To pomeni, da je pri manj kot 50% uporabnih odgovorov vpraalnik oznaen za neuporabnega, med 50% in 80% za delno uporabnega in nad 80% za polno uporabnega.


V zavihku 'STATUS' – 'Uporabni respondenti' lahko vklopite tudi podrobne izraune uporabnosti respondentov, ki so definirani na osnovi kljunih kriterijev uporabnosti vpraalnikov.


V istem zavihku imate tudi monost izvoza tabele uporabnih respondentov v Excel, kar poenete tako, da kliknete na ikono za izvoz, ki se nahaja v desnem kotu menijske vrstice.

 

<< Nazaj na STATUS