DIY


"Super orodje za izdelavo anket. Za razliko od ostalih orodij je 1KA brezplana in v slovenskem jeziku. Ve mi je tudi, da omogoa izvoz podatkov v SPSS ter center za pomo uporabnikom. Pohvalila bi tudi dobra navodila in monost metodolokih analiz."

Kaja Rudman, Filozofska fakulteta Ljubljana

 


"Prvi delala spletno anketo in jo tudi brez vejih teav tudi izpeljala."

Nataa K. Erudio vija ola

 


"Priporoam orodje 1KA! Z nekaj vaje lahko osvojite zelo uporaben spletni anketnik."

MP, FM-KP

 


"Ker je zastonj, in ker je preprosto uporabna."

M. K.

 


"Izdelava ankete je zelo preprosta, sploh e si predhodno ogledate video vodi. Velik plus je seveda ta, da vse analize, grafe ter vse ostalo, izdela aplikacija sama."

Katja, Erudio

 


"Preprosto do osnovnih podatkov, ki jih potrebujete za raziskavo."
 

N.N.

 


"Bilo mi je zelo ve, predvsem preglednost vseh gradnikov, navodila za uporabo in seveda tudi preglednost grafov. "

Peter Dajman
 


"Hitro, preprosto, uporabno"

Tatjana utari
 


"Super!"
 

Alvina Bajrami
 


"1KA omogoa uporabo izjemno veliko razlinih funkcij, ki jih lovek potrebuje za anketiranje. Uporaba je zelo enostavna, sploh pa, e si prej pogleda filmke z navodili. Anketo sem izdelovala prvi in nisem imela vejih teav. Ve mi je, da se spremembe same sproti shranjujejo. Ve mi je tudi, da je uporaba spletne strani brezplana."


Karmen K
 


"Pri izdelavi raziskave sem se znala v asovni stiski, zato mi je 1KA prila zelo prav, objava linka je v hipu prinesla pozitivne rezultate, v dveh dneh sem dobila eleno tevilo anket, najbolj vano pa je to, da sem z obdelavo ankete prihranila ogromno asa, ker je to namesto mene storila 1KA ;) Hvala."

Iva S.
 


"Enostavno za uporabo in zelo uinkovito orodje tudi za tiste, ki tega nismo najbolj vajeni. Priporoam"

Anton Travner
 


"Izjemno uporabno orodje in precej intuitivno za izdelavo spletne ankete. Pohvalno - omogoa vejezinost."

Simon Javornik
 


"Enostavno, hitro in uspeno izvedena izdelava ankete in obdelava podatkov. "

Tina Vrebac
 


"Priporoam!"

N. V.
 


"Super aplikacija!"

N. N.
 


"Ob najdbi spletne ankete 1KA sem se zelo razveselila, saj je zelo enostavna za uporabo, preprosta in hitra. Rezultati so zanesljivi in na enem mestu. Prihranijo veliko dela ter dragocenega asa! Resnino jo priporoam!"

Maja O.
 


"Zelo sem bila zadovoljna, saj je bilo hitro in uinkovito :)"

N. N.
 


"Enka spletna stran je za uporabo odlina in preprosta. Zdaj vem, na katero spletno stran je treba, ko mora narediti anketo. :)"

I. R.

 

"1KA je enostavna za uporabo, navodila so jasna. Predvsem super za zaetnike."

Sabina K.
 


"V redu aplikacija, ki olaja delo z izjemnimi orodji za obdelavo podatkov."

S.M.B.
 


"Super"

N. N.
 


"1KA je uporabno in dobro orodje za izdelavo (tudi bolj kompleksnih) anket."

A. N.
 


"Izkunja je pozitivna, z uporabo nisem imela vejih teav in jo priporoam drugim, ki iejo primerno stran za izdelavo vpraalnikov."

N. N.
 


"Odlina zadeva."

N. N.
 


"1KA je super. Omogoa zelo hitro pridobitev velikega tevila reenih anket."

N. N.
 


"Orodje 1KA se mi zdi odlino, ker uporabniku omogoa enostavno in hitro sestavo ankete, z avtomatskim vrednotenjem rezultatov pa mu prihrani veliko asa. "

N. M.
 


"Najbolj znana slovenska stran za ankete, sem zadovoljna."

N. R.
 


"1KA mi je zelo ve, sestavljanje vpraalnikov je enostavno in hitro. Ve mi je tudi zato, ker ima na voljo veliko razlinih tipov vpraanj."

T. M.
 


"Zelo dobro orodje za anketiranje, ve mi je ker da veliko statistinih podatkov in prihrani as pri analizi."

M. .
 


"S pomojo 1KA sem hitro in enostavno izdelala uinkovito anketo, s katero sem preverjala zadovoljstvo svojih strank. Rezultati ankete so bili pregledni in so mi bili v veliko pomo pri nadaljevanju moje poslovne poti. Priporoam!"

P. R.
 


"Anketa 1KA je super, ker lahko brez kakrnih koli omejitev in brezplano izdela svoj anketni vpraalnik."

Klavdija K.
 


"Enostavno. Hitro. Kvalitetno."

N. N.
 


"Anketa na 1KA se izdela na zelo hiter in enostaven nain, brez nepotrebnih zapletov."

Gregor Frim
 


"1KA je eno izmed redkih orodij, ki prekaa orodje, ki ga ponuja Google. "

B. Z.
 


"Uporabno zelo!"

Kranj
 


"1KA je super, z njo sem si res zelo pomagal."

T. M.
 


"Izdelovanje ankete je preprosto, predstavitev navodil v video obliki pa je kvalitetna, razumljiva in preprosta. Uporabo spletne aplikacije bi priporoil vsem. "

N. N.
 


"Z uporabo 1KA je izdelava ankete zelo preprosta, e posebej zaradi video vodiev, ki te vodijo skozi postopke. Dobljeni rezultati so zelo pregledni in enostavni za nadaljnje analize. Ve mi je bilo, da sem na koncu izdelanega vpraalnika prejela nekaj napotkov in nasvetov kako izboljati anketo, da bo za anketirane privlaneja. Skratka, priporoam :)"

T. B.
 


"Najbolja in najbolj enostavna brezplana anketa."

Miha S.
 


"Aplikacija mi je zelo ve, samo mogoe, na zaetku ko jo e ne pozna, se kar malo izgubi ker je toliko enih monosti, funkcij....Drugae bi pa e pohvalila video filmke in pa to da je free, kar je tudi velik plus:)"

Tea .
 


"Zelo dobra in hitra"

Emil
 


"S spletnim orodjem sem zelo zadovoljen, saj omogoa hitro in preprosto anketiranje. Vgrajeno analiziranje pa omogoa hitro in uinkovito analizo."

N. N.
 


"Prvi sem izdelovala spletno anketo. Pri izdelavi nisem imela nikakrnih teav. Zagotovo bom vnaprej e uporabljala ta spletni program."

N. N.
 


"Super orodje za izdelavo spletnih anket - priporoam!"

T. Z.
 


"Najbolja stran za izdelavo spletnih anket!"

N. N.
 


"Najprej sem bila nezaupljiva, saj nisem vedela, kaj bo ratalo, potem ko sva se pa spoznali, pa je postala stvar enostavna in zabavna"

M. R.
 


"Zelo dober program za izdelavo ankete. Preprosto in hitro."

N. N.
 


"Do sedaj sem zadovoljna. akam pa e, da bom izpeljala svojo anketo."

N. N.
 


"Super je"

N. N.
 


"1KA se je izkazala za presenetljivo uinkovito orodje pri obdelavi spletnih anket. Bolje, kot sem si mislil. Vse analize sem opravil kar online. Vrhunsko."

N. .
 


"Zelo mi je bilo ve, saj sem hitro izdelala anketni vpraalnik."

N. N.
 


"Zadovoljna z delovanjem 1KA!"

N. N.
 


"Najbolja!"

N. N.
 


"Spletna anketa je preprosta za uporabno. Nisem imela vejih teav. Priporoila bi jo drugim."

N. N.
 


"Zelo zelo uporabna stvar, ki prihrani kar nekaj teav z iskanjem anketirancev. :)"

N. N.
 


"Hitro in enostavno za uporabo!"

N. N.
 


"Odlino."

N. N.
 


"Moja anketa je bila sicer zelo preprosta, sem pa zelo veliko naredila v zelo kratkem asu, zato hvala vam, vse pohvale!"

Mirjam
 


"Po nezadovoljstvu z uporabo dveh podobnih orodij sem za nasvet vpraal sodelavca. Ta mi je svetoval 1KA in moram rei, da sem bil ob prvi uporabi izredno zadovoljen. Priprava anketnega vpraalnika je potekala tekoe in brez vejih zapletov, poleg tega pa nisem imel nobenega dodatnega dela pri analiziranju podatkov, kar mi je prihranilo ogromno asa."

N. N.
 


"Super se mi zdi, ker pri mojem tudiju zelo velikokrat delamo vpraalnike in 1ka nam omogoa enostavno zbiranje podatkov."

N. N.
 


"Spletna stran je preprosta, zato mi je cool!"

M. L.
 


"Preprosta in hitra izdelava vpraalnika. Opozorilo ob morebitnih napakah, neloginosti...Hitro zbrani podatki in pridobitev analize. Zelo uporabna in preprosta aplikacija."

N. N.
 


"Spletne ankete so super, priporoila bi jih tudi drugim, saj bodo privarevali ogromno asa. Pa e enostavne so."

N. N.
 


"Dobra izkunja, olaja ti veliko dela...definitivno jo bom priporoila svojim prijateljem in prijateljicam..."

N. N.
 


"Stran omogoa anketiranje brez teav, nimam nobene slabe stvari za omenit, sem zelo zadovoljen z uporabo, hvala."

Nace uran
 


"1KA je super!"

N. N.
 


"Z 1KA sem zelo zadovoljen saj mi je v hitrem asu omogoilo izdelavo vpraalnika ter vse potrebne rezultate za analizo."

N. N.

 


"Olaja delo z anketami."

N. N.
 


"1KA je zelo preprosta za uporabo in mono olaja delo pri prej napornem anketiranju. "

N. N.
 


"1Ko sem uporabljala prvi. Navodila so jasna, izdelava se mi je zdela dokaj preprosta. Ve mi je to, da lahko anketirancem polje povezavo in ti preprosto izpolnijo vpraalnik, ni tiskanja, ni papirja - nekako ekoloko je, bi lahko rekli. :)) Zelo sem zadovoljna tudi s statistino obdelavo, eprav, bi lahko bila kakna funkcija ve. Na splono mi je zelo ve in s pomojo 1KE se je moj numerus zelo povial in podatki so bili zbrani v izredno kratkem asu. Ve mi je, in e jo bom uporabila."

N. N.
 


"Pohvalno je, da lahko zelo hitro sestavi anketo, da te opozori na napake ter da je uporaba brezplana."

N. N.
 


"Z anketo sem bil zadovoljen, je enostavna in pregledan."

Joe K.
 


"1KA je odlino spletno orodje za izdelavo in analizo spletnih anket."

Olga D. D.
 


'Zelo uporabno orodje, z lahkoto se znajde.'

N. N.
 


'Moja izkunja z 1ka je dobra.'

N. N.
 


"Moja izkunja je bila zelo pozitivna in zagotovo bom e uporabljal 1KA za izdelavo anket."

 Erik
 


"Z orodjem sem zelo zadovoljna. Je preprosto, pregledno in uporabno. Priporoam vsem, ki izvajajo anketiranje."

Sandra Bera
 


"Spletni sistem 1KA priporoam vsem. Izjemno orodje, ki ga dobite zastonj - to v dananjih asih ni pogost pojav."

A. M.
 


"Z omenjenim spletnim orodjem sem neverjetno zadovoljna. Zelo preprosta, hitra uporaba, zelo uporabno analiziranje ankete. Priporoila bom vsem prijateljem, ki bodo potrebovali orodje za izdelavo ankete. Res super."

N. N.
 


"Poskusila sem e mnogo orodij za izdelavo anketnih vpraalnikov, vendar je 1KA najbolj zadovoljila moje potrebe. Ne gre samo za finanni vidik (eprav ni zanemarljiv), ampak za preglednost in vodljivost aplikacije. Zelo sem zadovoljna ... No, aka me e analiziranje podatkov :-)"

N. N.
 


'"Verjetno najbolje odprtokodno orodje za izdelavo spletnih anket, zelo enostavno za uprabo in hkrati visoko zmogljivo. estitke."

Gaper upan
 


"Ankete 1ka imajo krasne aplikacije, ki so v pomo raziskovalcem in respondentom. Prednost bi bila rubrika, kjer bi lahko ponujali tudi izbrane vzorce, ki so razvreni po demografskih segmentih."    

Miro
 


"Z orodjem 1KA izdela anketo enostavno, jo ima monost prilagajati in oblikovati popolnoma po svoji volji. Bistvena prednost pa je distribucija in nadzor nad reevanjem in dospelosti reenih anket. Kar pa je najpomembneje, pa ni potrebno izvajati pregleda anket in analize. Vsakemu, ki bi me pozval, da mu pomagam sestviti anketo bi mu svetoval spletno izdelavo z orodjem 1KA."

Lp, Mitja Jeras
 


"Hitro, uinkovito in dokaj enostavno."

N. N.
 


"Super je"

N. N.
 


"Ve kot odlino in pa predvsem PREPROSTO orodje za izdelavo ankete.  Vse estitke in pohvale  za trud, ki ste vloili v samo delo tega programa!"   

Juljana S.
 


"Spletna anketa je res dobra, enostavna. Uporabila sem jo tako za osebne, kot tudi za slubene namene.  Niti niso potrebna neka navodila, malo poklika, pa e zna. Uporabna pa so tudi priporoila - pogoste napake pri izdelavi ankete."    

Anja B.
 


"estitam celotnemu teamu. Izjemno uporabna aplikacija, ki se lahko primerja z drugimi podobnimi. Kot uporabnik, ki 1ka uporabljam e dalj asa, sproti ugotavljam kako se razvija v odlino orodje. Le tako naprej."

N. N.
 


"1KA je zelo dobro orodje za izdelovanje spletnih anket. Z uporabo sem nadvse zadovoljna. Izdelava je enostavna, podanih je veliko monosti formiranja vpraanj, dobljeni podatki pa so dobro organizirani in urejeni."

Saa
 


"Kljub temu, da nisem imela v preteklosti nikakrnih izkuenj z izdelavo anket sem se zaradi jasne predstavitve, enkratne podpore z video vodii in enostavnostjo orodja 1ka znala zelo hitro in lahko naredila anketo, kakrno sem potrebovala. Pregledni rezultati, ve monosti pregledov...mene je navduila!"    

Ana Logar
 


"Super stvarca, prirona in praktina za uporabo."

Lara B.
 


"1KA je odlien nain kako na enostaven nain in v kratkem asu pridobiti mnenje ljudi. Predvsem njena preglednost in uporabnost pritegneta k uporabi."
K. L.
 


"Z Anketo 1KA sem zelo zadovoljna, saj je preprosta za izdelavo. Najbolj ve mi je bilo, da ima monost testnega vpogleda. Prav tako ima zelo dobro sestavljeno analizo ankete."

Suzana Tahiri
 


"Spletna anketa 1KA je super zadeva, saj za anketiranje prihrani as in denar (v primeru, da gre anketirati fizino ali po telefonu, po poti). Je tudi kar enostavna, tako, da se res lahko znajde. Dovolj je navodil, katerim sledi in si pomaga pri izdelavi ankete. Skratka 1KA bi priporoila vsem, ki bi radi prihranili as in denar."

Petra Vidic
 


"Prvi sem se sreal z orodjem za spletno anketo. Orodje se mi zdi zelo enostavno, eprav lahko ustvari od lajih do zahtevnih anket. Orodje 1ka bi priporoal vsem tudentom, ki za potrebe fakultete potrebujejo zmogljiv ter enostaven program s takojnjim beleenjem ter analizo rezultatov. "

N. N.
 


"Super orodje za izdelavo anket, absolutno ga bom e uporabila in priporoala naprej. Predhodno priporoam, da si pogledate video vsebine z navodili za uporabo, da se ne boste na zaetku lovili kot jaz."

Nataa Lukei
 


"Super orodje za izdelavo anket."

Toma Radi
 


"1KA je orodje oz. spletna stran za enostavno kreiranje anket. Brez potrebnega predznanja se lahko sestavi funkcionalna anketa. V veliko pomo so tudi odgovori na pogosta vpraanja. e eli narediti anketo in jo poslati n tevilu ljudi in se pri tem vpraa, kako to izpeljati, da bo anonimnost zagotovljena, je 1KA reitev."

Duan Saurin
 


"Super"

Davor Pernjek
 


"Anketa je pregledna, lahka za uporabo, ima vse potrebne funkcije. Neverjetno hitro sem jo osvojil."

B. M.
 


"Dobro opravljeno delo, estitam"

N. N.
 


"al nimam prav veliko izkuenj, do sedaj sem zadovoljna z orodjem 1KA, vendar je uspelo meni ele oblikovati vpraalnike, nimam e nobenih podatkov za obdelavo ... Tako da me veliko dela v tem orodju e aka in teko komentiram stvari, ki jih e nisem preizkusila."

N. N.
 


"Super spletna anketa, veliko monosti urejanja. Priporoam uporabo"

M. P.
 


"Orodja v 1KA so enostavna in navodila so zelo dobro napisana. Priporoil jih bom tudi drugim."

Andrej
 


"Vsi, ki rabite izdelati anketo za seminarsko/diplomo ali kako drugo raziskavo - 1KA je top!"

M. J. 
 


"Uporabno orodje z dovolj intuitivnim delovanjem, da se lahko uporabnik posveti rezultatom in mu ni potrebno izgubljati asa z (ne)delovanjem orodja oz. ankete."

N. N.
 


"Preprosto, zanesljivo."

J. L.
 


"Menim, da je anketa zanesljiva, saj lahko po elji doloa, koliko vpraanj eli in na kaken nain jih bo uporabil. Tudi glede analize je prav ta anketa najbolja za vse to."

N. N.
 


"1KA mi je zelo olajala raziskovanje. Nikoli si nisem sploh znala predstavljati, da bom kdaj usposobljena za izdelavo spletne ankete. :)"

N. N.
 


"1KA mi je pomagala narediti anketo na zelo enostaven nain. Zelo pregledno je tudi pri spremljanju rezultatov. Ko se pa kaj zatakne, dobim odgovor med pogostimi vpraanji. Res super zadevica :)"

N. N.
 


"1KA je res zelo pregledna in zelo uporabna spletna stran in nam zelo pripomore k laji in hitreji izdelavi anket :-) "

B. M.
 


"Zelo enostavno in praktino!"

N. N.
 


"Ta zadeva je super. Ti samo vpraanja si zastavi, kaj eli izvedeti, nato pa samo tipka in tipka. Meni je bila zadeva res ok. e je bom rabila jo bom rabila."

N. N.
 


"Super. Vse kaj rabi za kvalitetno anketo."

N. N.
 


"Vsem tudentom priporoam uporabo spletne ankete 1KA. Uporaba je zelo preprosta."

V. J.
 


"Izdelava ankete je zelo intuitivna, saj sem se brez vsakrnega predznanja takoj znael. Verjetno obstaja veliko trikov in fines, ki jih ne poznam, a za moje potrebe popolnoma zadoa."

B. K.
 


"Super orodje."

N. N.
 


"Spletni portal 1KA je zelo uporaben, uporabniku prijazen in omogoa hitro izdelavo ankete, predvsem pa je koristno to, da so podatki potem e zbrani v tabeli in praktino ima do doloene mere e nekaj statistinih analiz. Super, priporoam!"

S. .
 


"Spletna aplikacija je odlina. Je pregledna, enostavna, funkcionalna tako pri sestavi vpraalnika, kot analiziranja rezultatov. Priporoam vsem :)"

T. K.
 


"Nisem sicer e konala, ampak me je 1KA navduila, saj bom dobila vse analize anket."

N. N.
 


"Je enostavna in uporabna."

N. N.
 


"Enostavna za uporabo, pregledni rezultati. Priporoam."

T. P.
 


"Z 1KA sem zelo zadovoljna...hitro, pregledno.."

N. N.
 


"hitra in prijazna uporaba spletnega anketiranja, tudi za isto neizkuene uporabnike"

N. N.
 


""Trotl zihr" orodje :)"

N. N.
 


"Spletno anketo na strani 1KA sem brez teav izdelal in sem navduen nad enostavnostjo izdelave. Od zdaj naprej me ne bo ve strah anketiranja in bom vedno uporabil spletno varianto. aka me e analiza podatkov, pri emer pa nimam izkuenj. Upam, da mi bo tudi pri tem pomagala 1KA."

N. N.
 


"Prirona"

N. N.
 


"Ta spletna anketa je zelo enostavna za uporabo in bi jo priporoila tudi tistim, ki s temi orodji niso tako spretni."

Marija F.
 


"Pri izdelavi ankete sem e pri prvem poskusu lahko naredila anketo, ki sem jo elela. Pri tem nisem imela nobenih teav, tudi prenos v SPSS je deloval, tako da hvala 1Ki za navodila. e se mi je kje zataknilo, sem pogledala filmek, ki je super deloval. "

N. N.
 


"Moja izkunja z izdelavo ankete z orodjem 1KA je za zdaj dobra, vendar sem anketo komaj veraj dala v izpolnjevanje in e nimam izkunje z izvozom podatkov. Ogledala sem si tudi nekaj video predstavitev, ki so zelo nazorne in za katere upam, da mi bodo pomagale pri izvozu in analizi podatkov."

N. N.
 


"Hitro, preprosto, slovensko."

N. N.
 


"Anketiranje s spletno anketo je enostavno, predvsem vesela sem bila visokega odziva anketirancev proti poiljanju ankete po poti. Priporoam!"

N. N.
 


"Zadeva deluje super, hitra pregledna, vsekakor priporoam."

M. P.
 


"Analize e nisem dokonala, se mi je pa prikaz zdel v redu ... Sem zadovoljna s 1KA anketami ..."

N. N.
 


"Z orodjem 1KA sem hitro ustvaril vpraalnik in ga po e-mailu poslal izbranim osebam."

M. M.
 


"Predvsem sem bila zadovoljna, da orodje 1KA brezplano ponuja opcije, ki jih druge sorodne splete strani ne nudijo. Pri oblikovanju vpraanj imamo na voljo res precejnjo irino, predvsem pa mi je bilo pomembno, da lahko podatke izvozim v SPSS."

N. N.
 


"Hitro, enostavno, uporabniku prijazno."

M. K.
 


"Anketo se da hitro in enostavno pripraviti za uporabo. Pa e brezplano je, kar je zelo velik plus."

M. T.
 


"Odlina izkunja"

S. L.
 


"Z 1KA je bila izdelava ankete enostavna in hitra. e omenim, da sem take vrste anketo delala prvi, pa je to za 1KA e dodatna pohvala! Obrnila sem se tudi na administratorja in dobila hiter in jasen odgovor. Priporoam!"

N. N.
 


"Super, ker si lahko prek portala izdela spletno anketo. Nain je dokaj enostaven, mora pa manevrirati med eljami in ponujenim. Z veseljem bi se uporabila 1KA."

N. N.
 


"Za anketo 1KA imam zelo pozitivno mnenje, saj je zelo enostavna za uporabnika kot prejemnika oz. anketiranca. V nadaljnjih anketah jo bom z veseljem uporabila."

T. S.
 


"Odlina spletna stran, kjer je lahko izdelati anketo. Ve mi je tudi to, da lahko s pomojo te spletne strani naredim tudi analizo podatkov."

N. N.
 


"Razmeroma enostavna za izdelavo, dobro deluje, rezultati pregledni. Dobi kar rabi."

M. S.
 


"Zelo dobro."

N. N.
 


"Izdelava ankete preko spletne aplikacije 1KA je zelo enostavna in jo priporoam vsakemu laiku na tem podoju."

N. N.


"Res uporabna in user prijazna aplikacija"

A. L.
 


"Izvrstno in brezplano orodje za oblikovanje raznovrstnih anket za vse nivoje zahtevnosti!"

N. N.
 


"1KA je zelo koristen pripomoek za zbiranje informacij doloenega kroga ljudi. Uporaba je enostavna, rezultati pa so jasno prikazani. Pripomoek je sluil v slubene namene in ga bomo z veseljem spet uporabili."

N. N.
 


"Odlino orodje za enostavno izdelavo ankete, tudi za tiste, ki se s tem sreujemo prvi ter prihranek na asu pri analizi pridobljenih podatkov."

N. N.
 


"Na hiter in enostaven nain sem izdelala anketo. Hvala vam :-)"

N. N.
 


"OK"

J. K.
 


"Zelo priporoljivo za javni sektor."

N. N.
 


"Zelo dobra anketa"

N. N.
 


"Definitivno olaja izvedbo anketiranja."

N. N.
 


"Z uporabo 1KE sem zelo zadovoljna, edina stvar, ki me je motila, je ta, da se ni dalo pri vseh vpraanjih uporabiti enake pisave, nikakor mi je ni elelo spremeniti. Do sedaj sem naredila dve anketi, pri prvi teh teav nisem imela. Ve mi je, ker naredi analizo podatkov, ki jih z lahkoto izvozi v SPSS program. Vse pohvale, vem, da jo bom uporabila e kdaj."

M. .
 


"Pozitivno."

M. R.
 


"Izdelava ankete je bila hitra in preprosta. Orodja za analizo podatkov so zelo razumljiva - priporoam!"

Marin Stani
 


"Sem zadovoljna z uporabnostjo spletne ankete."

N. N.
 


"Programska oprema 1KA ima zelo enostavno logiko uporabe, zato jo uporabnik lahko zelo hitro razume in zane njeno uporabo. e posebej nazorna so video navodila, ki so me hitro in brez dodatnih vpraanj pripeljala do odgovora."

N. N.
 


"Enostavno, hitro in uinkovito. Brez zapletov. "

N. N.
 


"Zelo priporoam uporabo!"

N. N.
 


"Meni je bila 1KA v veliko pomo in bi jo predlagala vsem ki elijo izdelati ankete in jih analizirati."

N. N.
 


"Anketa 1KA je ena A anketa:)"

N. N.
 


"Odlino orodje za izdelavo spletnih anket!"

N. N.
 


"Orodje 1KA je preprosto za uporabo, predvsem pa razumljivo. Prav zaradi tega ga uporabim vsaki, ko potrebujem hitre rezultate. "

N. N.
 


"Z izdelavo anketnega vpraalnika s pomojo spletne aplikacije 1KA sem zelo zadovoljna, saj je enostavna, pregledna, nudi pomo ob vsaki nastali teavi in je nasploh zelo uporabna. "

N. N.
 


"Zelo uporabna, lahko obvladljiva oblika sestavljanja ankete, ki ti ponudi dobro analizo rezultatov in grafini prikaz. Super."

N. N.
 


"Poskusila sem e mnogo orodij za izdelavo anketnih vpraalnikov, vendar je 1KA najbolj zadovoljila moje potrebe. Ne gre samo za finanni vidik (eprav ni zanemarljiv), ampak za preglednost in vodljivost aplikacije. Zelo sem zadovoljna ... no, aka me e analiziranje podatkov :-) "

N. N.
 


"Enostavno in prijetno delo z 1ka in statistika postane nekoliko prijazneja."

Marta Jenko
 


"estitke za aplikacijo! Zelo uporabno. Lep pozdrav."

Robi Rolih
 


"Pri SPSS vedno pozabim ... Pri 1KA si pa ne rabim niti zapomnit :)"

Monika 
 


"Izdelava ankete je zelo enostavna, predvsem, e si predhodno ogledamo kratek video z navodili. Spletno anketo sem izdelovala prvi in nisem naletela na nobene teave. Super!"

Maja Nagode
 


"Enostavno, hitro in uspeno izvedena izdelava ankete in obdelava podatkov."

Tina Vrebac
 


"1KA je zelo v redu program in ga bom e naprej uporabila, e bo treba izdelati e kakno anketo."

Ksenija Furlan
 


"Sama sem to vrste spletno anketo 1KA uporabila prvi in z njeno uporabo sem bila navduena. Najbolj nad dejstvom, da avtomatsko vodi statistiko in da lahko potem vse samo izvozim v meni najljubemu formatu. Priporoam vsakemu, ker anketa 1KA je super :)"

Mateja Mur
 


"Dobra preglednost in enostavnost uporabe, predvsem pa brezplana uporaba."

Dejan Flander
  


"Kar se mojih potreb glede vpraalnika tie, sem bila zelo zadovoljna."

Ema Erjavec