createSurvey


createSurvey – ustvari novo anketo
request_method: POST
 
GET parametri:

  • action=createSurvey

 
POST polje:

{
 "naslov_vprasalnika":"Naslov nove ankete...",
 "survey_type ":"0", // Tip ankete (0=glasovanje, 1=navadna anketa)
 "uvod":"Besedilo v uvodu...",
 "zakljucek":" Besedilo v zakljuku...",
 "vprasanja":{
 {"besedilo_vprasanja":" Besedilo vpraanja 1",
 "mesto_vprasanja":"2",
 "vrsta_vprasanja":"2", // 0=radio, 1=checkbox, 2=besedilo
 "velikost_polja":"10", // Opcijsko pri textovnih tipih vpraanj
 "reminder":0, //reminder 0=izklljuen, 1=samo opozorilo, 2=obvezno vpraanje
 "other":1, //opcijsko pri kategorijah – 0=ikljuena opcija drugo, 1=vkljuena
 "Odgovori":{"odgovor1"},{"odgovor2"},.http://anketa.nijz.si//opcijsko pri kategorijah
 },
 {"besedilo_vprasanja":" Besedilo vpraanja 1",
 "mesto_vprasanja":"2",...}
 }
}
 

Primer odgovora:

{"url":"[url of survey]","id":"[id of survey]","note":"Survey created"}