OBJAVA

 

V zavihku 'OBJAVA' so na voljo naslednje monosti:

  • Nastavitve objave, kjer lahko anketo aktivirate ter nastavite datum zaetka in zakljuka ankete. Poleg URL povezav do ankete ('Predogled', 'Testni vnos' in 'Realna anketa') so prikazane e privzete nastavitve s podroja dostopa, obveanja, aktivnosti in oblike, ki jih po potrebi lahko spremenite. 
  • Povezava (URL). Tu so navedene napredne opcije URL povezave - HTML koda z opcijskim tevcem prikazov, koda za vdelavo ("embed") ankete v spletno stran ter monost QR kode za izpolnjevanje na mobilnih napravah.
  • Email vabila, kjer dostopate do sistema za poiljanje e-vabil. Dostopen je uporabnikom, ki so pridobili dovoljenje za poiljanje email vabil za posamezno anketo.