TESTIRANJE

 

Za izdelavo dobrega vpraalnika je testiranje pred konno objavo zelo pomemben korak. Orodje 1KA v zavihku 'TESTIRANJE' avtomatsko prepozna pomanjkljivosti vpraalnika in oceni njegovo trajanje. Na voljo so trije podzavihki:

  • Diagnostika izpie tevilo napak, opozoril in priporoil (npr. preverjanje pogojev, podvojenosti imen spremenljivk itd.). Poda tudi oceno trajanja in kompleksnosti ankete ter sumarni pregled stanja komentarjev. 
  • Komentarji omogoajo vkljuitev vnosnih polj, v katera testni respondenti med izpolnjevanjem vpraalnika vpisujejo komentarje na vpraanja. Komentarje lahko na enostaven nain pregledujete ter tako izboljate vpraalnik. 
  • Avtomatski vnosi se v podatkih shranijo kot testni vnosi. Aplikacija ustvari eleno tevilo fiktivnih (testnih) respondentov, ki odgovorijo na anketo, kar pripomore predvsem k testiranju kompleksnih vpraalnikov.