Pogoji

 

Pogoje oz. vejitve (IF) v vpraalniku uporabimo takrat, ko elimo, da le doloene osebe odgovarjajo na doloena vpraanja.

 

Osnovni pogoji

Osnovne pogoje lahko nastavimo za eno ali ve vpraanj, kjer pogoj doloa odgovor na eno od predhodnih vpraanj ali kombinacijo ve odgovorov. Prav tako pa lahko pogoje nastavimo tako, da jih doloa nakljuna delitev v skupine ali kalkulacija.

 

Nadaljevalni pogoji

Nadaljevalni pogoji pri vpraanjih s kategorijami avtomatino kreirajo pogoj na naslednje vpraanje.

 

Notranji pogoji

Notranji pogoji omogoajo prikaz le doloenih kategorij pri posameznem vpraanju in niso vezani na prikaz celotnega vpraanja.


Uporaba in nastavitve pogojev so bolj podrobno opisane v prironiku Uporaba pogojev, uporaba pogojev pa je predstavljena tudi na naslednjih primerih anket:

O uporabi pogojev smo pripravili tudi video vodi Osnovna uporaba pogojev - IF (3m 46s).

 

<< Nazaj na ANKETE