Komercialni sektor

"Hitro, uinkovito in pregledno. Super tudi za laike..."

Ingrid Gregori s.p.

 

"Enostavno in zelo uporabno."

Slavica Mitrovski, VUP Novo mesto

 

"1KA je uporabno in preprosto orodje za izdelavo in analizo anket. Lokalna instalacija deluje kot internetna razliica. Razlika med internetno in lokalno instalacijo je v lokaciji podatkov kjer so pri lokalni instalaciji podatki zbrani na lokalnem streniku. Priporoam uporabo 1KA anketnega orodja."

Rastko Zornada, Sibo G. d.o.o.

 

 

"Zelo dobro spletno orodje z obliko funkcionalnosti. Res pa je potrebno preveriti veliko vpraanj in odgovorov, da ve pravilno ustvariti anketo."

Ervin Roer

 

 

"1KA je super orodje za izvedbo spletnega anketiranja, ki je ve kot primerljivo s tujimi orodji."

N.N.

 

 

"Enostavna tudi za uporabnike brez kakrnih koli posebnih znanj ali izkuenj. Tako orodje, je pravo orodje."

Milena Hartman s.p.

 

 

"Zelo sem zadovoljna z uporabo. Je hitra in enostavna uporaba za izdelavo ankete."

Katja Kristani

 

 

"Za vpraanje o zadovoljstvo lahko podam ele, ko bom videla in preizkusila statistiko, analizo. Do sedaj sem z orodjem bila zelo zadovoljna, je enostavno in intuitivno. Pomo je super. Samo tako naprej. :) P.S. No brez PS pri enskah ne gre. :) Vesela sem, da je 1KA "nae gore list", prav navduena sem. Slovenski jezik olaja ivljenje mnogim uporabnikom vae web aplikacije."

anka Popovi Mihajlovi / FOV

 

 

"Za izdelavo ankete preko 1KA sem se odloila, ker gre za doma proizvod. Zalo sem bila zadovoljna s ponujenimi monostmi in enostavnostjo izdelave. Tudi konen izgled ankete je zelo veen. Z veseljem jo bom e kdaj uporabila."

Draga Kos, B2 d.o.o.

 

 

"Z uporabo orodja za izdelavo anket 1KA sem bila zadovoljna, isto po nakljuju sem nala spletno stran, saj se pripravljam na raziskavo za magistrsko nalogo. O sami aplikaciji pa lahko reem le, da je enostavna in primerna za vsakega zaetnika,saj je enostavna in razumljiva za uporabo. Glavna vpraanja so e vnaprej definirana, tako da ni problem. Ve mi je, ko lahko takoj preveri, e katero vpraanje ni ok, super komentarji. Priporoam vsem, ki se boste kdaj sreali z izdelavo ankete."

SB Fakulteta za management

 

 

"Z spletno aplikacijo 1KA sem zelo zadovoljna, ima zelo irok nabor monosti, monost testiranja in visoko stopnjo anonimnosti."

A.. UM FOM

 

 

"Ker je bila anketa preprosta uporabljala pa nisem nobenih posebnih analiz teko komentiram kaj ve."

Katarina Kosec, FKPV

 

 

"1KA ima prava orodja. Lahko sestavi tudi bolj zapletene ankete s sestavljenimi tabelami vpraanji, ki se pogojujejo, z razlinimi opisnimi in tevilnimi skalami ipd. Do sedaj sem z razlinimi portali za sestavljanje anket naredila 10 in nekaj anektnih vpraalnikov in moram rei, da po pregledu portala 1KA nisem pogreala nobenega od potrebni orodij za sestavo ankete."

Ksenija Ivi, MFDP Celje in Leemeta prevajalska agencija Celje

 

 

"1KA je odlino orodje za izdelavo spletnih anket. Sam s takimi orodji nimam predhodnih izkuenj in sem navduen. 1KA je dovolj preprosto in intuitivno zasnovan, da te popelje skozi celoten proces izdelave ankete. Anketo lahko pripravi zelo hitro in enostavno. 1KA pa ponuja tudi obilo monosti za izvedbo bolj eksotinih reitev. Ocena: odlino! "

Jure Artiek, Arceres d. o. o.
 

 

"Uporaba 1KA aplikacije je enostavna in brezplana. Anketo sem brez predhodnega znanja izdelala v nekaj urah, naslednji dan pa smo jo e uporabili na terenu. Zelo sem vesela, da obstaja tako orodje za enostavno izdelavo anket in bi jo priporoila brez pomislekov vsakomur, ki bi me povpraal po tem. Hvala razvijalcem in veliko nadaljnjih uspehov vam elim."

Nataa, Aleatorium d. o. o.
 

 

"Spletno orodje za izdelave ankete 1KA je orodje, ki je predvsem prijazno do uporabnika, zelo enostavno za uporabo, zato bi ga priporoil tako izkuenim kot neizkuenim uporabnikom."

Luka Kaver, Pami d. o. o.
 

 

"Zelo uporabno orodje za pripravo spletne ankete. Vse kar sem potreboval je bilo na voljo. Uporabnika izkunja je zelo intuitivna. Kljub dejstvu, da je bila to moja prva spletna anketa, nisem porabil veliko asa branja navodil. estitke 1KA za odlino storitev."

Jure Artiek, Connet d. o. o.
 

 

"To je moj prvi vpraalnik, ki sem ga izdelala in sem navduena nad preprosto uporabo."

BC; Predilnica Litija
 

 

"Zelo mi je ve vae orodje za izdelavo spletnih anket. Anketa za merjenje zadovoljstva poslovnih partnerjev, ki smo jo mi pripravili, je precej enostavna, zato nisem mogel preizkusiti vseh funkcionalnosti, ki jih nudi vae orodje za pripravo ankete. Se pozna, da ste na tem podroju res strokovnjaki. Hvala za zelo uporabno orodje."

Igor Razinger, Mersteel SSC
 

 

"eleli smo izdelati anonimno anketo in 1KA nam je to omogoila. e ve pridobili smo urejene podatke z e izdelano analizo. Bilo nam je v veliko pomo in tudi v prihodnje bomo uporabili vao spletno stran. Hvala."

Sabina Kalan, Iskraemeco
 

 

"Zelo uporabna stran!"

Darjo Trobec
 

 

"Hvala za vso pomo in vse pohvale za va "help" center - hiter in uinkovit odziv, ki bi lahko bil zgled mnogim podjetjem."

Darijan Matevski
 

 

"Zadeva je zelo uporabna, in e boste nadgradili e dosedanje okolje bo e bolj "prijazna"."

Marchiol
 

 

"Enostavno. Hitro. Pregledno. 1KA"

Beate Peenik, Polident d. o. o.
 

 

"Aplikacija je intuitivna, lahko osvojiva in predvsem zelo logina. Je idealna izbira, e imate IF (pogojnih) vpraanj, ker je njihova uporaba res enostavna. Pohvalil bi tudi analitini del. Omogoa dejansko vse, kar potrebuje za srednje zahtevno anketo."

Jure Raztonik, samostojni podjetnik
 

 

"1Ka je enostavna, tako za razvijalce kot tudi za anketirance, omogoa dobro analitiko in je odprta ter dostopna."

Robert Gutin, MARKOMA, d. o. o., Kranj
 

 

"Za potrebe svoje fizine in spletne trgovine smo eleli pripraviti kratko anketo. Z orodjem 1KA nam je to uspelo v nekaj delovnih dneh. Prav tako smo v nekaj dneh dobili ve kot 700 odgovorov, ki smo jih z navedenim orodjem zelo hitro analizirali."

Mantis d. o. o.
 

 

"Orodje je zelo enostavno za uporabo, zelo hitro in profesionalno sem lahko oblikovala svojo anketo. Ponuja ogromno monosti pri samem ustvarjanju. Spremljanje in analiza ankete e nikoli ni bila bolj enostavna. Glede na to, da sem lahko anketo anketirancem posredovala tako po mail-u kot po FB-ju je bil odziv zelo velik e po enem dnevu objave. Pohvale z moje strani."

Jadranka Janev, B2 d. o. o.
 

 

"Ustvarjanje anket z 1KA je super enostavno. Resnino sem vesela, da sem naletela na to orodje, ki mi bo pomagalo pri izboljanju storitev podjetja. Hvala 1KA!"

Mateja, Somnium Spa
 

 

"Izdelava in anali anket v 1ka mi je bila v veliko pomo."

Joek pilak, S. P.
 

 

"1KA je zelo enostaven nain za sestavo anket. e ob prvi uporabi, brez predhodnega poznavanja in prebiranja pomoi, sem lahko izdelal e zelo dobro anketo."

Botjan G. , Ambit d. o. o.
 

 

"Orodje uporabljam pri vsakdanjem delu in tudi pri zadovoljstvu lanov v svojem drutvu."

Mihael Belja, Petrol d. d., Ljubljana; Prostovoljno drutvo Lahkih nog naokrog
 

 

"Odlino orodje za izdelavo anketnih vpraalnikov! "

Ajda Lah, Anecto d. o. o.
 

 

"Orodje 1KA mi je priporoil prijatelj. Preizkusila sem ga in zadovoljna sem, ker je dovolj razumljiv in praktien, da sem anketo skoraj brez teav izdelala. Zataknilo se mi je pri konnem urejanju oz. oblikovanju, zato sem sem se obrnila z vpraanjem na administratorje 1KA. Odgovor je bil hiter in z njim sem takoj odpravila teavo. Hvala, sem vas priporoila e naprej. Vse dobro tudi v prihodnje."

Mojstrica - Za podporo druinam in starejim, Mojca Gapari S. P.
 

 

"Enostavno, hitro ter izredno uinkovito orodje za pridobivanje mnenj, ki jih je sicer brez anonimnosti teje ali nemogoe pridobiti. S spremembami, ki so posledica pridobljenega znanja preko anket, podjetje zagotovo izbolja svoje delovne procese, pogoje...ter se priblia zaposlenim, kupcem, dobaviteljem..."

Jure porn, WUERTH d. o. o.
 

 

"1KA ponuja zelo uporabno orodje pri izdelavi vpraalnikov. Preseneen sem nad dovrenostjo, predvsem pa nad hitrostjo pridobitve rezultatov v primerjavi s klasinimi naini"

Peter Pinter, IPSis  - intitut za psihoterapijo, supervizijo, izobraevanje in svetovanje
 

 

"Sestavljanje vpraalnika s programom 1KA je zelo enostavno. e se kje zatakne, pa so na voljo koristni video vodii in nasveti v formatu PDF. Odlien pa je tudi pregled in analiza podatkov, ki smo jih dobili iz vpraalnika."

Matej adl, Globalna zavest d. o. o.
 

 

"1KA je zelo enostavno orodje za izdelavo anketnih vpraalnikov. Programski vmesnik je razumljiv in dovolj obvladljiv za hitro izdelavo anket. Predvsem sem zadovoljen z analizami anket."

Lojze Kavek, MIT informacijske reitve d. o. o., Kranj
 

 

"Enostavna uporaba, uporabne statistike, analize."

Marjetka Kelenc, TrendNet
 

 

"Za 1KA sem izvedela od mentorja pri diplomskem delu in anketo opravila tudi v ta namen! Glavno pri 1KA je to, da takoj vse razume. Takoj razume korake, ki so potrebni, da pride do elenega vpraalnika. PREPROSTO!!!"

Barbara Bralic, Radio Velenje
 

 

"Od vseh orodij, ki sem jih uporabljala za spletno anketiranje se je 1KA izkazala za dale najboljo in najnaprednejo. Ve mi je predvsem za to, ker je enostavna za uporabo ob enem pa ponuja veliko monosti za postavljanje vseh tipov vpraanj (odprtih, zaprtih, monosti rangiranja ipd. ....), kar je za metodologa zelo pomembno. Hvala za ves trud in elim vam e naprej veliko uspehov."

Jana trakl, univ.dipl.soc., vodja projektov, Skupina FABRIKA d.o.o.
 

 

"Imenitno orodje in elim si, da bo ostalo brezplano."

Zoran Hajtnik, odvetnik
 

 

"1ka ima vse, kar si lahko eli od spletnega orodja za postavljanje anket - je preprosta za uporabo, zastonj, manj hroasta in nudi ve monosti od njenih plaljivih konkurentov, ki ji ne seejo niti do glenjev."   

Matej erne, Center odlinosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo COBIK
 

 

"Pozdravljeni,
Sem tudent, samostojni podjetnik ter lovek, ki je zelo zaposlen. al nimam vedno asa za popolno obdelavo podatkov, vendar s pomojo 1KA je to vse zelo enostavno in vedno popolno obdelano. Zato toplo priporoam korienje 1KA.si. P. S. 1ka je ZAKON!"

Tilen Fistrovi - Klemen S. P., Sprostitev.com, Fakulteta za organizacijske vede
 

 

"Z lahkoto sem se znala na strani kljub temu, da sem prvi izdelovala anketo preko 1KA. Priporoala sem jo tudi vsem, ki so hoteli izdelati kakno anketo. Pa tudi v prihodnje bom zagotovo uporabila 1KA za izdelavo anket."

Aldina Rastoder, Landis d.o.o.
 

 

"Lahko reem, da sem zadovoljna s spletno stranjo, saj nam omogoa hitro pridobivanje odgovorov. Najbolj sem navduena nad analizo, ki jo 1KA nudi. Malo manj sem bila navduena s prietkom sestavljanja ankete. Kljub temu, da sem navodila pogledala, mi nekatere stvari e sedaj niso jasne. Mogoe bi morali malo preurediti ali pa dopolniti navodila. Drugae pa sem v glavnem zelo zadovoljna in hvala za pomo pri moji diplomski nalogi."

M. A. - FERI in Delavska hranilnica d. d.
 

 

"Enostavna za uporabo, prihrani as in denar - ravno v asu, ko nam obojega primanjkuje-"

Aleksander K. Vidmar, Marketinka agencija ESA
 

 

"enostavno, hitro, kakovostno in zastonj"

Dangir Kolar, Normacom PLUS d. o. o., doktorski kandidat, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 

 

"1KA portal se meni osebno zdi zelo enostavna za uporabo. Anketo lahko hitro in kvalitetno sestavi. Ve mi je, da lahko sproti spremljam rezultate analiz."

Denis Podaj, Vrtnarstvo Podaj
 

 

"Zelo pozitivno, da imamo v slovenskem jeziku, izpod rok tudentov in strokovnjakov, tako kvalitetno in obseno aplikacijo za izvajanje preprostih in kompleksnih anket! "

David, FMC
 

 

"Bila je prva anketa preko 1KA, dobila sem dober vtis - nikakor ne bo zadnja."

Mija Vidmar Jevnik Trgotrade d. o. o., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije Celje
 

 

Z lahkoto sem se znala na strani kljub temu, da sem prvi izdelovala anketo preko 1KA. Priporoala sem jo tudi vsem, ki so hoteli izdelati kakno anketo. Pa tudi v prihodnje bom zagotovo uporabila 1KA za izdelavo anket."

Aldina Rastoder, Landis d. o. o.
 

 

"Za nekoga, ki e nikoli prej ni uporabil takega orodja, mi je presenetljivo hitro uspelo pripraviti in poslati anketo ter pridobiti informacije, ki sem jih potrebovala. Vaja dela mojstra ... Si predstavljam, kako bi bilo fino, e bi imela monost kakega instant izobraevanja... LP"

P. L., banni sektor
 

 

"Prva uporaba 1ka ankete v primerjavi z GoogleForms je zaradi  domiljenosti in raznolikosti monosti uporabe  skorajda ok, a je pomo uporabnikom tako dobro spisana in razdelana, da zlahka osvei znanje. Fascinantno. e bi tako orodje obstajalo e v asu tudija, bi Statistiko izdelal z (najmanj) 10."

Marko Brumen, Festival Lent