Neprofitni sektor

"Pri uporabi te spletne strani za izdelavo spletne ankete sem zadovoljen, saj je enostavna za uporabo in za nadaljne urejanje."

Janez Novak

 

"Pri uporabi 1KA se vidi, da so orodje zasnovali ljudje, ki imajo z anketami praktine izkunje. Tako z anketiranjem, kot s kasnejo obdelavo podatkov. Pri svojem delu sicer uporabljam drugo orodje, ki pa ima precej omejitev/ ni tako prilagodljivo. 1KA res zajema skoraj vse vrste vpraanj, ki si jih lahko zamisli. Narejena je intuitivno in celovito in ponuja res veliko monosti. Opazila sem tudi da se stalno razvija in dodaja nove funkcionalnosti, kar se mi zdi zares super."

Iva

 

 

"Hitro, uinkovito, primerno za vsakogar! Primerno za oznako "Best buy" e ne bi bila "for free"."

Albin Keuc, Ekologi brez meja
 

 

"Zelo uporabno, narejeno za telebane in kot tako za nezahtevenega uporabnika odlino orodje."

Tenika zveza Slovenije
 

 

"1KA omogoa napredno oblikovanje anket na enostaven in pregleden nain, poleg orodij so na voljo povezave na strani za pomo, kar olaja urejanje v primeru nejasnosti."

Samo ., Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov
 

 

"Uporabna in enostavna spletna anketa, ki celostno zadovoljuje povprenega uporabnika."

Igor Jesih, tudentska organizacija Univerze v Mariboru
 

 

"Za 1KA smo izvedeli preko prijateljice, ki se e ve let ukvarja s spletnim anketiranjem. Malo nas je skrbelo, da bo to zapletene orodje, ki nam bo vzelo veliko asa, da se prebijemo skozi, vendar nas je prijetno presenetilo, saj nas je tekoe vodilo po korakih, zapletov ni bilo, za konec pa v monosti testiranja, ponudilo koristne napotke za vejo uinkovitost ankete. Iz razlinih analiz, ki jih orodje e samo izdela, smo prili do veliko uporabnih podatkov, med drugim tudi, da v naem primeru skoraj nihe ni izpolnil anket, objavljenih preko FB, 95 % odgovorov smo prejeli od oseb, ki so prejeli pronjo za izpolnitev ankete preko e-maila. Ekipi 1KA smo zelo hvaleni za tako uinkovito orodje."

Ekipa Drutva Ohana
 

 

"Anketa nam je bila v veliko pomo pri izvedbi evalvacije Festivala Prostovoljstva. e posebej mi je bila v pomo obdelava podatkov in sproten prikaz le teh. V prihodnosti jo bom e prav gotovo uporabljala in to v razline namene."

Tjaa Arko, Slovenska filantropija
 

 

"Spletna anketna orodjarna je prirona in uporabna tudi za zaetnika - intuitivna, preprosta za uporabo, a po potrebi ponudi tudi vsa potrebna kompleksna orodja. Se vidimo prihodnji :)"

Albin Keuc, Ekologi brez meja
 

 

"V svojem timu smo v okviru svojega predmeta dobili nalogo anketo postaviti v spletnem okolju. S kolegi smo bili kar malce v dilemi, saj nihe od nas prej e ni imel izkuenj z izdelavo spletne ankete. Izvedeli smo, da lahko anketo oblikujemo na spletni strani http://anketa.nijz.si/. Najprej sem si malce ogledal okolje in pisna navodila, nato pa sem kar odprl eno od monosti e predpripravljenih spletnih anket. V cca pol ure sem anketo izdelal s tremi razlinimi sklopi in tipi vpraanj (skupaj 20 vpraanj zaprtega tipa po Likertovi ocenjevalni lestvici, polodprtega tipa s tremi monimi odgovori in sistemska vpraanja z ve postavkami) in jo hkrati e tudi objavil :-) Izkunja je naravnost pozitivna. Bolj enostavno ne gre, hkrati pa ima veliko monosti tudi bolj zahtevnih oblik. Najbolj pa smo bili navdueni nad samodejno analizo ankete v obliki statistik, grafov oz. tabel, saj je bil izvoz v raunalnik in nao nalogo zelo preprost. Izdelovalcem 1KA samo pohvala za izjemno dodelano ter tudi popolnemu laiku preprosto izdelavo spletnih anket. Zelo priporoam ;-)"

Milan Kotnik, Drutvo gluhih in naglunih Podravja Maribor, tudent DOBA fakulteta Maribor
 

 

"Zelo uporabno orodje, ki omogoa sestaviti anketo, kot si jo eli in hkrati po opravljeni anketi opraviti analizo rezultatov. Pa e v slovenskem jeziku je."

Simona Perme, Drutvo Radiolokih Inenirjev Slovenije
 

 

"Uinkovita spletna aplikacija."

Geografski intitut Antona Melika 
 

 

"Super je!"

Nea Lipanje, portno drutvo poSKOKec
 

 

"Zelo pregledna spletna upravljalnica anket. V primerjavi z ostalimi orodji, ki sem jih do sedaj uporabljala, me je e najbolj fascinirala monost praktino kakrne koli oblike vpraanja, ki sem si zamislila, druga orodja so bila precej omejena glede vrst/oblik vpraanj. Druga najpomembneja razlika in prednost pred drugimi pa je pogled in spremljanje rezultatov/odgovorov. Enostavno in povsem zadovoljujoe za analizo!"

B. T., Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov
 

 

"elim vam izrei vse pohvale in hkrati obudovanje, da je uspelo vam narediti tako preprosto, a hkrati tako uinkovito orodje."

Igor Ranc, Zveza tudentskih klubov Slovenije
 

 

"Za svoj zadnji projekt sem uporabil orodje 1KA in bil zelo zadovoljen. Niesar ne morem pripomniti ez funkcionalnost, vse je delovalo brezhibno, najbolj pa sem zadovoljen, ker za razliko od prejnjih orodij, ki sem jih uporabljal, 1KA ne postavlja strogih omejitev."

Naughtius Maximus, Literarno-umetniko drutvo TFF 12
 

 

"Moje mnenje je, da si izberete temo, ki jo boste obravnavali. ANKETA BO Z ZNAKI IN ANALIZAMI POSTALA zanimiva za vsakogar."

Hermina Polajnar, Turistino drutvo Kokra
 

 

"Glede na to, da je bila vaa spletna aplikacija prva, ki smo jo uporabili, smo bili zadovoljni, a kot reeno, neke konkretne primerjave nimamo."

portno drutvo Radenci - Maraton treh src
 

 

"Najhitreja in najbolj enostavna izdelava spletnih anket."

Mladinski klub Deskle
 

 

"eprav sem sem prvi sreala s pripravo ankete, mi je delo lo odlino od rok. Zelo preprosto oblikovanje, s kopico prednastavljenih opcij. Tudi popravki so povsem enostavni. Super."

Vanja Tajnek, Drutvo fotografov SVIT
 

 

"1KA mi je omogoila, da sem v najkrajem monem asu naredil anketo, ki sem jo lahko razposlal med svoje korespondente. Sama priprava ankete je potekala brez vejih teav in tudi korespondenti niso imeli teav pri samem izpolnjevanju."

Tadej Ocvirk, Simbioza Genesis
 

 

"Orodje 1KA je odlino orodje za spletno anketiranje. Predvsem je pohvalno, da omogoa module, za katere druga sorodna spletna orodja zahtevajo plailo."

Tadej Beoanin, Mladinski svet Ajdovina
 

 

"Enostavna, pregledna, brez zastojev, omogoa, tudi popravek."

M. B., Zavod IRC
 

 

"Enostavno in hitro do uporabnih informacij."

M. M., Triatlonski klub Ljubljana
 

 

"Hvala vam za aplikacijo, ki nam omogoa preprosto pridobivanje rezultatov in s tem enostavno vrednotenje naega dela. Za uporabo 1KA smo se odloili zaradi preproste uporabe, dostopnosti in dizajna"

Janja Murko, Zavod PET
 

 

"Z orodjem 1KA je izdelava spletnih anket laja in hitreja."

Barbara, E-zavod
 

 

"Orodje uporabljam pri vsakdanjem delu in tudi pri zadovoljstvu lanov v svojem drutvu."

Mihael Belja, Petrol d. d., Ljubljana; Prostovoljno drutvo Lahkih nog naokrog
 

 

"Izdelava osnovnih vpraalnikov je enostavna, zelo pomaga pri pridobivanju mnenj obiskovalcev, zagotovo bom e uporabljal 1KA v prihodnosti."

Jaka, Portal moja-celiakija
 

 

"1KA je zelo uporabno in intuitivno orodje za izdelavo anket. Moj as za pripravo in analizo rezultatov se je zelo skrajal. Vse pohvale"

Tanja K. Stjepanovi, Zavod Prava poteza
 

 

"Zelo dobro, praktino, razumljivo in enostavno."

Anja Mihevc
 

 

"Izjemno uporabno orodje in precej intuitivno za izdelavo spletne ankete. Pohvalno - omogoa vejezinost."

Simon Javornik
 

 

"Hvala za vso pomo in vse pohvale za va "help" center - hiter in uinkovit odziv, ki bi lahko bil zgled mnogim podjetjem."

Darijan Matevski
 

 

"Izdelava ankete je bila hitra in preprosta. Orodja za analizo podatkov so zelo razumljiva - priporoam!"

Marin Stani