Jezik

V aplikaciji 1KA lahko v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Osnovni podatki' prilagajate jezik na treh nivojih.
 

  1. Osnovni jezik spletne strani za avtorja ankete

Nastavite lahko osnovni jezik aplikacije 1KA, izbirate pa lahko med slovenino in angleino. Izbran jezik ne vpliva na jezik ankete, kot jo bodo videli respondenti. Dodatno lahko v 'Nastavitvah uporabnika' spremenite e jezik za zavihek 'Moje ankete', kjer prav tako izbirate med slovenino in angleino.
 

  1. Osnovni jezik ankete za respondente

Iz spustnega seznama izberete jezik za respondente. Aplikacija trenutno podpira praktino vse evropske jezike (38 jezikov). To pomeni, da bodo standardne besede (kot je npr. 'Naslednja stran') samodejno prevedene v izbrani jezik. 
 

  1. Nastavitve dodatnih jezikov za respondente

S klikom na 'Prevodi in podrobne nastavitve jezikaso vam na voljo dodatne monosti jezika, kjer lahko osnovni vpraalnik prevedete v razline jezike. To storite tako, da na spustnem seznamu izberete jezik, v katerega elite prevesti vpraalnik in nato kliknete 'Dodaj nov jezik'. Vzporedno se bosta prikazali osnovna razliica vpraalnika in razliica namenjena prevodu. Vzporeden pogled vam tako omogoa enostaven prevod vpraalnika. 
 

Dodate lahko ve prevodov, posamezne prevode pa nato urejate s klikom na izbrani jezik v kategoriji 'Dodatni jeziki za respondente', tako da kliknete na jezik, ki ga elite urediti.
 

Doloite lahko tudi, ali lahko respondent sam izbere jezik ali pa ga doloite vi. V primeru, da si respondent sam izbere jezik, lahko isti vpraalnik poljete razlinim ciljnim populacijam, izbira jezika pa bo prvo vpraanje v anketi. e doloite, da jezik izbere respondent sam, lahko nastavite tudi obliko prikaza vpraanja za izbiro jezika; izbirate lahko med radio gumbi in roleto.

Vsaka razliica (prevod) vpraalnika ima svoj URL naslov, ki ga lahko pogledate v zavihku 'OBJAVA' – 'Nastavitve'. To je pomembno predvsem, e se odloite, da boste jezik respondentu doloili vi, saj bo v tem primeru npr. URL za angleko verzijo vpraalnika vodil do ankete v anglekem jeziku. e si lahko respondent sam izbere jezik, bo prvo vpraanje pri vseh razliicah vpraalnika, ne glede na URL, izbira jezika.
 

V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje', kjer si lahko ogledate zbrane podatke, se v primeru ve jezikovnih razliic vpraalnika kot dodatna spremenljivka prikae tudi 'Jezik'. Za prikaz spremenljivke jezik v tabeli podatkov morate pri 'Nastavitvah prikaza podatkov' oznaiti 'Para podatki'
 

V zavihku 'ANALIZA' - 'Statistike' jezik nastopa kot lastna spremenljivka, kar vam omogoa, da primerjate odgovore respondentov tudi glede na jezik.

 

Povezave:<< Nazaj na UREJANJE