Vpraalnik


Zavihek 'VPRAALNIK' omogoa:

 

1. Dodajanje vpraanj

Na voljo je 28 tipov vpraanj. Dodate lahko tudi tudi standardne spremenljivke za demografijo. V osnovnih in naprednih opcijah posameznega vpraanja lahko nastavite postavitev, ime, opombe, omejitve znakov, vidnost vpraanja, vrednosti odgovorov, uvrstitev vpraanja med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabite pri obveanju in poiljanju email vabil itd.

 

2. Urejanje vpraalnika

Urejate lahko strukturo vpraalnika s pogoji, zankami, bloki, kalkulacijami in prelomi strani. Prav tako lahko urejate celotni vpraalnik v skrenem pogledu, kar je priporoljivo predvsem pri obirnih in kompleksnih vpraalnikih. S pomojo slovarja (glossary) lahko vpraanjem in odgovorom dodate tudi definicije, ki se respondentu prikaejo ob pomiku mike nad besedo.   

 

3. Arhiviranje vpraalnika

Mogoa je izdelava arhivskih verzij vpraalnika in restavriranje iz arhivskih datotek. Vpraalnik lahko tudi kopirate, briete (nepovratno, razen s pomojo administratorja) in izvozite v PDF ali RTF (Word) obliki.

 

4. Dodatno urejanje in preverjanje vpraalnika

Mogoe je izvajanje ponavljajoih se popravkov s klikom na ikono 'poii in zamenjaj', dodajanje preloma strani med vsa vpraanja, preverjanje pravilnosti postavljenih pogojev (kot pomo pri odpravljanju morebitnih napak), pretevilenje vseh vpraanj (s tem reimo problem podvajanja imen spremenljivk) ter razprtje oz. skrenje vseh pogojev, blokov in zank s klikom na ikoni 'odpri vse' oz. 'zapri vse'.

 

5. Knjinica vpraanj in anket

Dostopate lahko do javne knjinice, iz katere lahko kopirate vpraanja in ankete, ter do osebne knjinice, v katero vpraanja in ankete lahko dodajate ali pa jih iz nje kopirate.

 


<< Nazaj na UREJANJE

Prironiki

Pogosta vpraanja