Komentarji

 

Komentarji omogoajo uinkovit razvoj vpraalnika, podpirajo delo v skupini in obravnavo pripomb testnih respondentov.

 

Posebej priporoamo, da pred zaetkom ankete testnim respondentom poljete poskusno anketo. URL za testne vnose se nahaja v zavihku 'Objava', do njega pa lahko dostopate tudi preko ikone v obliki monitorja na desni strani imena vae ankete na vrhu zaslona. e elite v testni anketi vklopiti komentarje, lahko to storite v sami testni anketi ali pa v nastavitvah komentarjev. Obstaja tudi blinjica do vklopa komentarjev, in sicer ikona v obliki oblaka (pod vaim uporabnikim imenom).

 

'KOMENTARJE' ankete lahko nastavite na ve nainov, preko zavihka 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Komentarji', preko ikone za komentarje desno od glavnega menija in preko zavihka 'Testiranje' - 'Komentarji'. Na voljo so vam naslednje monosti:

  • Sploni komentarji urednikov, pri tej opciji se v anketi na vsaki strani pojavi okno za komentarje, tako da lahko uredniki tekom izpolnjevanja ankete e komentirajo celotno anketo ali ve vpraanj skupaj;
  • Sploni komentarji respondentov v testni anketi, ta opcija omogoa respondentom komentiranje celotnega vpraalnika, posamezne strani v vpraalniku ali pa ve vpraanj skupaj;
  • Komentarji urednikov na vsako vpraanje, kjer lahko uredniki komentirajo vsako vpraanje posebej znotraj urejanja vpraalnika in ne v testni anketi;
  • Komentarji respondentov v testni anketi na vsako vpraanje, kjer se pod vsakim vpraanjem odpre dodatno polje, v katerega lahko respondenti vpiejo svoj komentar.

 

V naprednih nastavitvah lahko bolj podrobno nastavite privzete nastavitve za predogled in testni vnos ter oblake in vnosna polja za komentarje urednikov in respondentov na anketo in vpraanja.  V tej monosti lahko tudi pobriete vse vnose oz. vse komentarje iz vae ankete.

 

Vsi komentarji se prikaejo v zavihku 'Testiranje' - 'Komentarji', vsak komentar lahko preberete, ga morebiti upotevate in sproti tudi popravite vpraanje ali anketo, komentarje urednikov pa lahko dodatno e komentirate.

 

<< Nazaj na TESTIRANJE