Pregledovanje

 

Zavihek 'PREGLEDOVANJE' omogoa:

1. Pregledovanje podatkov

  • V tabeli so privzeto prikazani le anketni podatki ustreznih enot (za parapodatke, identifikatorje in sistemske spremenljivke je opis tukaj). To lahko spremenite in izberete prikaz vseh enot (vendar bo to potrebno le v izjemno redkih primerih, npr. pri metodolokem raziskovanju) ali specifien nabor glede na status enot
  • Prikazane podatke je mono sortirati s klikom na zaetek (ime) posameznega stolpca.
  • Nastavite lahko tudi tevilo enot in spremenljivk, ki se prikaejo na eni strani.
  • Vsako enoto (respondenta) lahko pogledate v strnjenem 'VPOGLEDU' kot izpolnjeno anketo, s klikom na ikonico za predogled, ki se nahaja na zaetku vsake enote/vrstice v tabeli pregledovanja podatkov.

 

2. Urejanje podatkov

  • S klikom na Nastavitve prikaza podatkov in klikom na potrdilno polje 'Urejanje' omogoite prikaz ikon, ki omogoa urejanje v strnjenem pregledu (Hitro urejanje celotne ankete respondenta) ter tudi v pregledu kot ga vidi respondent. V primeru hitrega urejanja celotne ankete respondenta, lahko anketo respondenta tudi natisnete, izvozite v PDF ali WORD ter kopirate (ikone za vse natete opcije so na vrhu in na dnu ankete respondenta). Pri kopiranju ankete respondenta se kopirajo vsi podatki, ne pa tudi parapodatki. 
  • Po drugi strani je - po vkljuitvi potrdilnega guma 'Urejanje' - posamezne vrednosti (polja) v tabeli mono spremeniti tudi z neposrednim klikom nanje. Seveda je pri spreminjanju podatkov potrebna previdnost.

 

3. Izpis podatkov

S klikom na potrdilno polje 'Izpisi' omogoite prikaz ikon, ki omogoata PDF ali MS WORD izpis posamezne enote (respondenta), medtem ko je izvoz vseh podatkov doloene ankete moen v zavihku 'IZVOZ'. Monost 'izdelaj seznam' pa omogoa takojen izpis enostavnih seznamov.

 

4. Filtriranje podatkov

Podatke je mono filtrirati glede na spremenljivke, statuse, pogoje ali obdobje s klikom na ikono v obliki lijaka (v zgornjem desnem kotu nad tabelo). 

 

5. Generiranje podatkov

Baza podatkov se samodejno generira oz. aurira, vendar se le v zelo redkih primerih pri avtomatskem generiranju zatakne in se lahko podatki malo zamaknejo ali pa se ne auriranjo. V tem primeru lahko sami rono generirate bazo, tako da kliknete na ikono za osveevanje (moder polkrog s puico), ki se nahaja poleg ikone za filtriranje podatkov.

 

6. Seznam spremenljivk       

Pod monostjo 'Spremenljivke', ki se nahaja v meniju poleg vpogleda, si lahko pogledate podroben seznam spremenljivk, ki vsebuje ime spremenljivke, tip spremenljivke, t. celih mest, t. decimalk, labelo in merjenje.

 

 

<< Nazaj na PODATKE