Kalkulacija


Kalkulacija je funkcija, ki jo omogoa orodje 1KA za izdelavo razlinih izraunov.

Izraune nastavljamo predvsem pri raznih kvizih in testih, kjer elimo izraunati izid, glede na vrednosti posameznih odgovorov v vpraalniku.
 

  • Pri kalkulaciji lahko uporabimo naslednje operatorje:

+, -, *, /.

  • Nastavi se lahko tudi tevilo decimalk.

 

  • V nekaterih primerih (npr. Belbinov test), kjer ni pomembno, da respondent poda odgovor na vsa vpraanja v kalkulaciji in v primerih setevanja in odtevanja, je na voljo monost nastavitve 'Neodgovor upotevaj kot vrednost 0'. V tem primeru se kalkulacija izvede, vpraanja, na katera respondent ni podal odgovora, pa se upotevajo kot vrednost 0. Pri tem opozarjamo, da se v primeru deljenja in mnoenja rezultati ne generirajo pravilno.

 

  • Rezultat kalkulacije se lahko znotraj ankete tudi izpie, in sicer za kalkulacijo se naredi prelom strani in nato v poljubnem tipu vpraanja uporabi funkcijo prenos vrednosti oziroma 'Data piping' (npr. #C1#).


Kalkulacija se izvede v primeru, da imajo vsa vpraanja, ki so vkljuena v kalkulacijo, veljavne vrednosti odgovorov. V nasprotnem primeru se kot rezultat kalkulacije izpie vrednost -88, kar pomeni napaka v kalkulaciji. Uporabniku svetujemo, da nastavi trdo opozorilo za vsa vpraanja, vkljuena v kalkulacijo.Oglejte si video vodi, ki prikazuje, kako v orodju 1KA izdelamo kalkulacije. Video vodii so posneti v stareji razliici 1KA.


Kako uporabljati kalkulacije v kvizih si oglejte na POVEZAVI >>.

 

<< Nazaj na VPRAALNIK