DSA

"Dan spletnega anketiranja" (DSA) je dogodek, ki ga enkrat letno organizira Center za druboslovno informatiko Fakultete za drubene vede.

Namenjen je strokovni javnosti in irim segmentov uporabnikov spletnih anket.

Osnovni cilji so naslednji:

 

  • posredovanje raziskovalnih dosekov CDI s podroja spletnega anketiranja iri javnosti,
  • vianje strokovnih standardov in popularizacija stroke na podroju spletnih anket v Sloveniji,
  • izobraevanje uporabnikov 1KA.


Format obiajno vkljuuje dopoldanski del, ki je namenjen metodologiji spletnih anket, in popoldanski del z delavnicami 1KA.

Dogodek obiajno najbolj zaznamuje dopoldanski del:

 

  • DSA2015. Dr Mario Callegaro (Google, UK)
  • DSA2014: Devet raziskovalcev Centra za druboslovno informatiko, ki se raziskovalno ukvarjajo s podrojem metodologije spletnih anket (dr. Vasja Vehovar, dr. Katja Lozar Manfreda, dr. Andra Petrovi, dr. Nejc Berzelak, Ana Slavec, Ane Sendelbah, Gregor ehovin, Barbara Breko, Katja Prevodnik)
  • DSA2013: Jon Krosnick (Stanford University, US)
  • DSA2012: Mick Couper (University of Michigan, US)