Kaj omogoa 1KA?

 

Uporabniki spletnega orodja za anketiranje 1KA pogosto nimajo predstave, kaj vse orodje omogoa.

 

Zaetni uporabniki ne poznajo oziroma se pogosto ne zavedajo naslednjega:

 

 • Vpraanja se shranjujejo sproti oz. avtomatsko, enako vsi popravki in spremembe na vpraalniku (skrb o temu je odve). 
 • Objava vpraalnika je povsem enostavna, potrebno je le z enim klikom aktivirati URL naslov in ga distribuirati respondentom (bodisi na spletu bodisi po emailu).
 • Podatki se sproti shranjujejo v bazo in ostanejo trajno shranjeni, razen, e jih avtor ankete izbrie.
 • Podatke se lahko kadarkoli izvozi v ustrezne statistine programe, kar seveda ne vpliva na spremembo podatkov.

 

Napredni uporabniki pa pogosto spregledajo, da imajo na voljo  dragocene dodatne funkcionalnosti:

 

 • Vpraalnik se bistveno bolj uinkovito razvija brez predhodnega razvoja v urejevalnikih  besedil (npr. Ms Word, Google DOCS), torej neposredno v orodju 1KA s pomojo ronih ali avtomatskih testnih vnosov, predvsem pa s pomojo komentiranja posameznih vpraanj ali celotnega vpraalnika. Kadarkoli pa lahko vpraalnik izvodiz v MS Word.
 • Poleg enostavne objave URLja, je na voljo e objava QR kode za mobilne naprave, vkljuitev ankete v doloeno spletno mesto ter enostavna in napredna objava preko 1KA sistema email sporoil.
 • Orodje 1KA omogoa tudi enostaven vpogled v posamezne odgovore respondenta in raunanje novih spremenljivk.
 • Pri avtomatsko generiranih statistinih analizah in grafih, lahko poleg sumarnika, izraunate e povpreja, naredite t-test in druge  napredne analize. Analize lahko e dodatno nastavljate z naprednimi monostmi, lahko jih razdelite na skupine, na obdobje, na pogoje, na statuse, lahko pa izberete le posamezne spremenljivk
 • Zelo koristna monost je tudi "kdojeto", ki omogoa, da v tabelah in frekvencah z enim klikom pogledamo enoto, ki nas zanima (ker npr. izstopa).
 • Izdelate lahko poroilo po meri, v katerega lahko vkljuite poleg izbranih tabel in grafov e interpretacije, vse skupaj lahko tudi izvozite.
 • 1KA omogoa uporabe enega vpraalnika, ki pa se lahko loeno prikazuje razlinim skupinam oziroma prevodom