Antispam politika

 

I. SPLONO

Antispam politika je del splonih pogojev uporabe 1KA, s katerimi se morate strinjati, e pristanete na Antispam politiko.

Pri uporabi storitev 1KA.si ni dovoljeno iriti vsebin, ki spadajo v najiro definicijo spam-a, torej neelene elektronske komunikacije ali smetja. V praksi to pomeni, da uporaba e-mail naslovov brez dovoljenja naslovnika za potrebe anketiranja ni dovoljena. Uporabniki lahko vabila k sodelovanju v raziskavi poiljajo samo naslovnikom, ki so se predhodno na nek veljaven nain strinjali s tem ali pa je iz konteksta doloene ankete nesporno razvidno, da gre za doloeno interno evalvacijo uporabnikov, katerih elektronski naslovi so bili zbrani v povezanem administrativnem postopku organizacije, v kateri imate vsa potrebna pooblastila in dovoljenja za razpolaganje z email naslovi.

Pri tem se upoteva Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki email naslov, vezan na posameznika, teje za osebni podatek in kjer je obdelava osebnih podatkov (npr. zbiranje, vpis, urejanje itd.) dovoljena le, e obdelavo doloa zakon ali e je zanjo podana osebna privolitev posameznika.

Uporabnik mora zato zagotoviti, da ne bo z uporabo sistema 1KA zlorabljal zasebnosti ali kako drugae kodoval naslovnikom, npr. za poiljanje neelenih vsebin ali kakne druge nedovoljene namene. Poleg tega storitev 1KA.si za poiljanje e-mail sporoil ni dovoljeno uporabljati v namene neposrednega trenja ali prodaje.

 

II. PONAREJANJE ("SPOOFING")

Pri poiljanju e-mail sporoil prek storitve 1KA.si mora uporabnik vedno uporabiti veljaven in delujo e-mail naslov, ki predstavlja poiljatelja. Poleg tega mora biti iz tega naslova razvidno, da gre za isto osebo ali organizacijo, ki so ji naslovniki predhodno podali dovoljenje za prejemanje vabil za sodelovanje v raziskavi. Prepovedano je kakrnokoli ponarejanje ("spoofing") e-mail naslovov, kjer uporabnik skua prikazati, da je bilo sporoilo poslano iz tretjega e-mail naslova, ki 1) ne obstaja ali 2) uporabnik nima dovoljenja, da bi poiljal sporoila v imenu tega tretjega e-mail naslova, kar pomeni, da gre za nepooblaeno zlonamerno predstavljanje s tujo identiteto.

 

III. SPAM VSEBINE

Uporabnik mora zagotoviti, da e-mail sporoila, poslana prek storitve 1KA, nimajo takne vsebine, ki bi povzroila, da bi pristojni operaterji med spam uvrstili veji dele poslanih sporoil, kot je to tipino za to internetno dejavnost. e upravitelji storitve 1ka.si zaznajo, da uporabnik pri poiljanju e-mail sporoil sproi ve spam opozoril kot je to tipino priakovano, si pridrujemo pravico, da uporabniku onemogoimo monost poiljanja e-mail sporoil. Poleg tega poslana sporoila ne smejo vkljuevati vsebin, ki so kakorkoli v nasprotju z doloili pogojev uporabe storitve 1KA.si

 

IV. MONOST ZAVRNITVE ("OPT-OUT")

E-mail sporoila, poslana prek storitve 1KA.si, vsebujejo povezavo, ki naslovniku omogoa zavrnitev uporabe njegovega e-naslova v namene nadaljnjega poiljanja elektronskih sporoil, ki ga vabijo k sodelovanju v tej anketi. Uporabnik zagotavlja, da ne bo skual odstraniti, skriti ali kako drugae onemogoiti vidnosti in delovanja povezave, ki naslovnikom omogoajo takno zavrnitev.

 

V. KONNE DOLOBE

Pri uporabljanju storitve 1KA za poiljanje e-mail sporoil se uporabnik zavezuje, da s svojim delovanjem ne bo kakorkoli kodoval informacijskemu sistemu, ki to storitev podpira, npr. ga preobremenil ali pokodoval.

V primeru kritev pogojev antispam politike, ki so predpogoj za uporabo storitve 1KA, lahko 1KA odgovarjajoo anketo omeji ali odstrani.

Dodatna pojasnila o regulaciji email komunikacije s strani veljavne zakonodaje in etinih kodeksov podajamo v pogostem vpraanju Ali lahko emaile z vabilom k sodelovanju v anketi poiljam komurkoli? >>

 

Ljubljana, 2013

Posodobljeno: oktober, 2014

 

Povezave: