Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako nastavim, da anketiranci preskoijo vpraanja, ki so za njih neustrezna (pogoji)?
Odgovor

 

Vejitve oziroma pogoje nastavite kar med urejanjem vpraalnika v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik':

  • Najprej kliknete na modro ikono IF, ki se nahaja v razdelku 'Struktura' v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.
  • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga ne dobijo vsi (oziroma za vpraanje, na podlagi katerega boste naredili selekcijo).
  • V roleti nato izberete spremenljivko, ki bo podlaga za selekcijo, in potem e vrednost, za katero elite, da se bodo naslednja vpraanja prikazala.
  • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarja le tisti del anketirancev, ki ustrezajo nastavljenemu pogoju.

 

Primer: e elite, da vse, ki pri prvem vpraanju ('Q1') odgovorijo z NE, vre na konec ankete:

  • Zaetek pogoja ('IF') nastavite za prvim vpraanjem.
  • Konec pogoja ('ENDIF') doloite za zadnjim vpraanjem oziroma pred zakljukom.
  • Vrednost pogoja v takem primeru nastavite na DA, kot osnovo za selekcijo pa vpraanje Q1.

 

Za vpraanje oziroma sklop vpraanj lahko postavite tudi ve pogojev, jih zdruujete in gnezdite.

 

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)