Pogosta vpraanja

Vpraanje Koliko se na 1KA izvede anket in koliko ima uporabnikov?
Odgovor

 

V spletnem orodju 1KA se meseno izdela do okoli 1000 novih anket (letno ve kot 10.000), skupno pa se meseno zbere 100.000-200.000 odgovorov (letno precej ve kot milijon).

 

Do septembra 2015 je na spletnem orodju 1KA registriranih uporabnikov nekaj ez 28.000.

 

 

Povezave:

 

 

Uvajanje v 1KAZa zaetnike
Uporaba in prilagoditve
Kaj omogoa 1KA?
Print

Pogosta vpraanja (110)