Pogosta vpraanja

Vpraanje Kakna je uporabnika podpora?
Odgovor

 

Splona uporabnika podpora je dosegljiva preko elektronske pote info@1ka.si in uporabniki so z njo izjemno zadovoljni. Vpraanja ali kakrne koli pripombe pa lahko objavite tudi na socialnih omrejih Facebook in Twitter.

 

V primeru potrebe za specifino tehnino intervencijo (vkljuno z manjim razvojem dodatnih funkcionalnosti za potrebe uporabnika) ali za uporabniko svetovanje je moen zelo hiter dogovor ali pomo.

 

 

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Kaj omogoa 1KA?
Print

Pogosta vpraanja (110)