Pogosta vpraanja

Vpraanje Kje so meje brezplane pomoi?
Odgovor

 

Celotna pomo uporabnikom 1KA (helpdesk) je namenjena izkljuno (a) krajemu razievanju nejasnosti, (b) usmerjanju uporabnika k obstojeim dokumentom pomoi in (c) pojasnilom v primerih nepredvidenih teav. Navedeno velja tako za email kot za pomo preko telefona.

 

V primerih, ko uporabnik zaradi pomanjkanja izkuenj z informacijsko tehnologijo potrebuje pomo tudi pri najbolj enostavnih ukazih, ga usmerimo na strokovno pomo pri postavitvi ankete. Enako velja za uporabnike, ki potrebujejo pomo na statistino-metodolokem podroju.

 

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)