Pogosta vpraanja

Vpraanje V katerih primerih je najbolje uporabiti stolpni grafikon (bar chart) in v katerih primerih je morda bolje uporabiti strukturni krog (pie chart)?
Odgovor Na spletni strani Surveygizmo je predstavljena uporaba stolpnih grafikonov v primerjavi s strukturnimi krogi. Stolpne grafikone priporoajo za prikaz trendov in za primerjave. Strukturne kroge pa v primeru, ko vrednost primerjamo proti neki celoti.

Naeloma se odsvetuje uporaba strukturnih krogov, ko elimo prikazati natanne vrednosti, ali ko elimo primerjati razline vrednosti med seboj. Prav tako se priporoa, da se omejimo na le nekaj kategorij. Stolpni grafikoni lahko sluijo kot dober nain za prikazovanje primerjav med kategorijami.

Na splono je zaslediti, da trendi odklanjajo uporabo strukturnih krogov,  saj je lovekemu oesu teko oceniti toen kot, ki prikazuje vrednost posamezne kategorije v strukturnem krogu.

Povezave: 
Print

Pogosta vpraanja ()