Prironiki

Naslov Prenos vrednosti iz odgovora na eno vpraanje v tekst drugega vpraanja (angl. data piping)
Vsebina

 

Prenos vrednosti odgovora na eno vpraanje v tekst drugega vpraanja

  • Odgovor respondenta iz predhodnega vpraanja (npr. Q1) lahko h kasnejem vpraanju (npr. Q2) prenesete z ukazom #Q1#.
  • Primer: Vpraanje Q1 vsebuje polje "Ime", ki ga elimo vkljuiti v vpraanje Q2. V besedilo vpraanja Q2 vpiemo: "Pozdravljen, #Q1#, radi bi vpraali ...".
  • Respondent, ki bo na Q1 odgovoril "Peter", bo nato pri Q2 videl: "Pozdravljen, Peter, radi bi vpraali ..."


Prenos vrednosti odgovora na eno vpraanje v tekst odgovora drugega vpraanja

  • Odgovor respondenta iz predhodnega vpraanja (npr. Q1) lahko prensete tudi med odgovore naslednjega vpraanja (npr. med odgovore pri vpraanju Q2), z istim ukazom #Q1#.


 

Oglejte si e primer prenosa vrednosti v knjinici.

 

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)