Prironiki

Naslov Posodabljanje podatkov (datoteka vs. baza)
Vsebina


V bazo se sproti shranjujejo VSE enote in VSI odgovori. Iz nje se nato generira posebna datoteka, ki je osnova za pregledovanje podatkov, izvoze in analize.

 

Generiranje in osveevanje datoteke poteka sproti, pri emer se za veje ankete (ve kot 5000 enot) generira datoteka zgolj za ustrezne enote (ne pa za neustrezne, npr. prazne enote).

 

Ker se enote dodajajo sproti, uporabnik procesa generiranja datoteke (iz baze) praktino ne opazi. Edino v primeru, ko se baza spremeni (npr. e obstojei anketi se doda ali odstrani spremenljivka), se mora datoteka ob pregledu podatkov generirati znova, kar lahko pri nekaj deset tiso ustreznih enotah traja do nekaj minut.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)