Prironiki

Naslov Vstavljanje slike v vpraalnik
Vsebina

 

V svojo anketo lahko v zavihku 'Urejanje' - 'Vpraalnik' vstavite tudi slikovna gradiva:
 

1. Sliko lahko dodate za celotno vpraanje in tudi za posamezen odgovor:

 

  • V kolikor elite sliko dodati celotnemu vpraanju oz. poleg vpraanja, kliknete na ikono v obliki svinnika za napredno urejanje besedila, ki se pojavi desno ob besedilu vpraanja, ko kliknete na besedilo.

 

  • V primeru, da bi jo dodali za posamezen odgovor, pa na ikono svinnika za urejanje desno ob besedilu odgovora, nato pa v oknu za urejanje kliknete na 'Napredno urejanje (Editor)'.

 

2. V novem oknu - naprednem urejevalniku besedila - kliknete na ikono za dodajanje slikeV primeru, da elite vstaviti sliko pri vpraanju, se vam s klikom na ikono desno od vpraanja e odpre to okno. V oknu 'Image info' lahko vpiete URL elene slike ali kliknete na ikono ob polju 'Naloi sliko in naloite sliko iz svojega raunalnika.

 

3. e elite dodati sliko iz svojega raunalnika se vam odpre novo okno. Kliknete na 'Choose file', iz direktorija na svojem raunalniku izberete eleno sliko in nato kliknete 'Open'. V vnosnem polju ‘URL’ se izpie URL vae slike, ki je bila s tem naloena na strenik 1KA. Naloeni sliki lahko poljubno nastavite tudi postavitev in velikost. V vpraanje/odgovor jo dodate s klikom na gumb 'OK'.4. Skrivanje radio in checkbox gumbov

Pri tipih vpraanj 'Kategorija – en odgovor' in 'Kategorija – ve odgovorov' je na voljo dodatna monost 'Skrij radio gumbe' oz. 'Skrij checkbox gumbe'. Funkcionalnost je koristna za prilagajanje ankete na mobilne naprave, e posebej v primeru, ko gre za slikovne odgovore. V tem primeru lahko skrijete gumbe (radio ali checbox), respondent, ki bo izpolnjeval anketo na mobilnem telefonu pa bo s prstom izbral sliko/odgovor. Respondent bo na mobilnem telefonu laje pritisnil na celotno sliko, kot na radio ali checkbox gumb, kjer mora biti bolj natanen.

Primer ankete s skritimi radio in checkbox gumbi (mobilni predogled) >>


Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)