Prironiki

Naslov Izdelava predstavitve
Vsebina

 

V orodju 1KA lahko enostavno izdelate predstavitev in jo vkljuite na svoje spletno mesto.


1.    NASTAVLJANJE PREDSTAVITVE


Prezentacijo ustvarimo na isti nain kot katerokoli drugo anketo. Vnesemo naslov ankete, kliknemo 'Ustvari anketo' in obkljukamo 'Anketa: Poljuben vpraalnik (vsi tipi)'. Odpre se nam urejevalnik vpraalnika. Odpremo zavihek 'Napredni moduli' (do katerega pridemo s klikom na ikono v obliki koleka na vrhu strani) in izberemo opcijo 'Prezentacija'. S tem se nam prikae nov zavihek, ki je namenjen nastavljanju prezentacij. V njem lahko nastavimo naslednje:

 

  • asovni interval vpraanj: Nastavimo koliko asa je posamezno vpraanje, ki ima pri prezentaciji funkcijo prosojnice, prikazano. V naprednih nastavitvah lahko nastavimo tudi asovni interval za vsako vpraanje posebej. e elimo, da je asovni interval pri vseh vpraanjih enak, to oznaimo in nastavimo as. Ko nastavimo as, je nujno potreben e klik na napis 'Ponastavi interval pri vpraanjih'.

 

  • Shranjevanje odgovorov: V primeru, da elimo shranjevati oglede posameznih prosojnic, ali pa imamo v predstavitev vkljueno kakno vpraanje in elimo shraniti odgovore, pri polju 'Shranjevanje ogledov (vnosov)' oznaimo 'Da'.

 

  • Zaetek animacije in prikaz gumbov: Nastavimo lahko tudi, kaj sproi zaetek animacije, ali se osebe po njej same premikajo s klikom na gumbe, ali se prosojnice avtomatsko prikazujejo. Nastavimo pa lahko tudi prikaz gumbov za naprej, nazaj in pavzo. 

 

2. UREJANJE PREDSTAVITVE


Po tem, ko nastavimo vse lastnosti prezentacije, se pomaknemo v zavihek 'UREJANJE' - 'Vpraalnik'. V vpraalnik dodamo toliko vpraanj tipa 'Nagovor', kolikor prosojnic elimo imeti. To storimo tako, da se z miko premaknemo na oranno ikono v levem meniju in kliknemo oz. povleemo v urejevalnik opcijo 'Nagovor', ki je v kategoriji 'Posebna vpraanja'. Za vsakim vpraanjem tipa nagovor pdodamo prelom strani. V primeru, da elimo, da so prosojnice sestavljene le iz teksta, tega vnesemo neposredno v urejevalniku vpraalnika, po elji pa ga dodatno urejamo s klikom na ikono' edit'.

 

Predstavitev lahko v celoti sestavimo samo iz slik. Te nalagamo tako, da brez vnosa teksta kliknemo na ikono 'edit'. Odpre se nam urejevalnik teksta, kjer v zgornjem desnem delu kliknemo na ikono slike. Odpre se nam novo okno, kjer kliknemo na gumb 'Browse', v naslednjem oknu naloimo sliko in kliknemo 'Go'.


Pri predstavitvi lahko skrijemo uvod in zakljuek, kar nastavimo v urejevalniku uvoda in zakljuka.


3. NASTAVITEV OBLIKE PREDSTAVITVE


e elimo, da je predstavitev takna, kot smo jo nastavili, moramo izbrati temo, ki ne vpliva na obliko same ankete. Pomaknemo se na zavihek 'UREJANJE' - 'Oblika' in med sistemskimi temami izberemo temo 'Slideshow'. V primeru, da predstavitev ni sestavljena le iz slik in jo elimo vkljuiti v spletno mesto, lahko izbiramo e med temami 'Embed'.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)