Prironiki

Naslov Nastavitve za dostop respondentov: pikotki, IP naslovi, gesla in sistemsko prepoznavanja uporabnikov
VsebinaV zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti' lahko nastavite pikotke, omejite dostop do ankete ter nastavite geslo za dostop do izpolnjevanja ankete.
 

1) 'Pikotek' (cookie) je koda, ki se s strani strenika (npr. 1KA) namesti v raunalnik anketiranca, s imer 1KA lahko anketiranca identificira tudi pri morebitnem ponovnem poskusu izpolnjevanja ankete.  Izberete lahko, do kdaj naj se shrani pikotkena voljo so naslednje monosti:

  • 'do konca izpolnjevanja ankete', ki pomeni, da se pikotek zbrie takoj, ko respondent zakljui z odgovarjanjem na anketo; to je  privzeta monost in jo mono priporoamo. Obstajati morajo zelo tehtni razlogi, da se odloimo drugae. Na eni strani pikotki v resnici ne prepreijo ponovnega odgovarjanja iste osebe - kar je obiajno glavni razlog za njihovo uporabo - saj jih lahko uporabniki briejo, dostopajo iz druge naprave, drugega brskalnika ipd. Na drugi strani pa vklop pikotkov potegne vse probleme, ki so vezani na evropsko zakonodajo (uporabnik se mora strinjati itd). Najveja nevarnost pikotkov pa je, da raziskovalec nehote otei dostop ankete uporabnikom, katerim tega ni elel (npr. drugi uporabnik na istem raunalniku, interferiranje z identifikacijo na osnovi gesla).
  • 'do konca seje brskalnika (browser session)', kjer se bo pikotek zbrisal takoj, ko respondent zapre svoj brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,...); e se torej v okviru iste seje respondent vrne, lahko e kaj popravi. Pozor: e v isti seji za prvim respondentom vstopi e drugi respondent, bo pikotek e vedno od prvega respondenta in prilo bo do teav!
  • 'za 1 uro' pomeni, da se bo pikotek zbrisal po 1 uri od tega, ko je respondent prvi kliknil na URL ankete. Velja isto opozorilo kot zgoraj (browser session).
  • 'za 1 mesec', pikotek se bo zbrisal po 1 mesecu odkar je respondent prvi kliknil na anketo. Velja isto opozorilo kot zgoraj (browser session).e izberete, da se pikotki shranijo za ve kot le do konca izpolnjevanja ankete, potem lahko nadalje nastavite da, ko se uporabnik vrne na anketo:

  • zane od zaetka, vendar se potem podvojijo odgovori, saj se prvi vnosi e shranijo v bazo,
  • nadaljuje na strani, kjer je ostal, preden je prvi zapustil anketo, torej so prejnji odgovori e v bazi in samo nadaljuje z nadaljnimi odgovori.


Uporabniku, ki je e izpolnjeval vao anketo, lahko tudi omogoite, da lahko kasneje ob ponovnem kliku na anketo ureja svoje odgovore, vendar to pomeni, da se bodo tudi podatki in analize spreminjale, zato je veinoma (ne pa vedno) bolje, da oznaite, da ne more urejati svojih odgovorov.
 

2) 1KA omogoa tudi sistemsko prepoznavanje respondentov preko registracije v CMS, vendar morajo le-ti biti registrirani uporabniki 1KA, Imate dve monosti:

  • 1KA prepozna osebo kot respondenta, torej osebo (registrirano v sistem), ki odgovarja na vao anketo, Nastavitev je primerna za notranje administrativne procese, ko npr. lani kolektiva izpolnijo neke podatke (npr. naslov, kontakt) in jih lahko vedno popravljalo.
  • 1KA prepozna osebo kot vnaalca oziroma anketarja,  ki vnaa odgovore, torej vnaa odgovore drugih oseb in v tem okviru nudi ustrezne prilagoditve vmesnika (glej opcijo Nastavitve-Napredni moduli-Vnos vpraalnika in Telefonska  anketa). Opcija je uporabna predvsem v primeru masovnih vnosov oziroma, ko izvajamo terensko anketo in nato vnaalci vnaajo odgovore, da se vidi kdo je vnaal katere odgovore. Podobno velja za telefonsko anketo.


Zgornja primera sta redka; privzeta monost seveda je, da 1KA ne prepozna uporabnika 1KA. Vklop te opcije ima lahko resne posledice.

3) Omejitve IP tevilke. 

Da bi prepreili, da ista oseba ne odgovarja vekrat na va vpraalnik, imate tudi monost blokiranja IP naslova naprave, katere respondent dostopa. Lahko ga blokirate za 10 minut, 20 minut in 60 minut ali po urah na 12 ali 24 ur. Vendar to pomeni, e je  ve  uporabnikov  enega  raunalnika, da zablokirate odgovarjanje na anketo tudi drugi osebi. Smiselno je le v redkih primerih, npr. glasovanje, kjer obstaja nevarnost, da je nekdo izpolnjeval s skripto. Seveda pa se da IP omejitve prelisiiti in prikazati, da respondent prihaja iz nekih ponarejenih naslovov. V splonem pa je to  tvegana  opcija, ki problema ne reuje,  generira pa nevarnost, da se preprei izpolnjevanje ankete velikemu tevilu ustreznih uporabnikov, saj imajo pogosto cele organizacije ali enote isto IP tevilko, za katero  je veliko raunalnikov in potencialnih respondentov. Ve >>
 

4) Dostop preko individualnega  gesla

Dostop do ankete in identifikacija respondenta lahko najbolje uredimo preko gesla. V ta namen vsakemu potencialnemu respondentu dodelimo geslo oziroma kodo. Obiajno se ta koda nato uporabi v email vabilu, bodisi avtomatsko (v URLju ankete) in je respondentu ni potrebno vnaati. Lahko pa zahtevamo, da kodo vnese rono. Podobno lahko kodo poljemo tudi drugae, npr. v pismu, in jo respondenti pretipkajo. Generiranje in uporaba individualnih gesel je opisana v tem prironiku. Uporaba gesel je naeloma moneja in prevlada nad drugimi nastavitvami za identifikacijo respondentov (pikotek, IP tevilka, 1KA identifikacija), vendar lahko pride do interferiranja, zato mono priporoamo, da se uporablja le enega od navedenih nainov za identificiranje respondentov: pikotek, IP tevilka, 1KA identifikacija ali individualno geslo.


Ustvarite lahko poljubno tevilo gesel, preko katerih bodo respondenti lahko dostopali do vae ankete. Geslo je lahko enotno za vse respondente, lahko pa respondentom posredujete razlina gesla in jih s tem loite (npr. po skupinah, po podjetjih). Podoben uinek lahko doseete, e ustvarite skupine respondentov, kjer respondentov ne spraujete po geslu, saj je to e v URLju. V obeh primerih je baza seveda enotna, hkrati pa v obeh primerih respondentov znotraj doloene skupine ne loimo med seboj, prav tako ne moremo povezovati identifikacijskih podatkov z gesli.

 

Povezave: 

Print

Prironiki - UREJANJE (63)