Prironiki

Naslov Kriteriji uporabnosti vpraalnikov
Vsebina
 

V tabeli zavihka 'STATUS' – 'Uporabni respondenti' so zbrani tudi drugi kriteriji glede na odgovore, neodgovore in manjkajoe vrednosti v vpraalnikih:

 

  • Nevsebinski odgovori. Respondent je sicer odgovoril na vpraanje, vendar je izbral standardne mone odgovore, ki so v podatkih oznaeni kot neustrezni (npr. -97). Respondent lahko opredeli tudi dodatne kategorije nevsebinskih odgovorov.

 

  • Veljavni odgovori. Gre za realne vsebinske odgovore, kjer je respondent podal nek odgovor, ki ustreza morebitnim pogojem (npr. validacija), pri emer so izloeni nevsebinski odgovori.

 

  • Neodgovori. Tu gre za neodgovor spremenljivke; na tej osnovi izraunamo dele vpraanj, na katera respondent v vpraalniku ni odgovoril, vendar so mu bila tudi prikazana (npr. izloeni so pogoji, naknadna vpraanja, prekinitve).

 

  • Prekinitev. Respondent je prekinil izpolnjevanje in na doloeni toki predasno zapustil vpraalnik, zato odgovori tudi manjkajo. Odgovarjajoi dele izraa odstotek vpraalnika, ki je zato izpadel iz odgovarjanja.

 

  • Uporabni respondenti. Vkljuujejo polno in delno uporabne oziroma izpolnjene vpraalnike. Privzeto to pomeni, da je respondent izpolnil vsaj 50% vseh vpraanj, ki so mu bila prikazana oz. jim je bil izpostavljen. Dodatno se upoteva tudi dele vpraanj, ki so izpadla zaradi morebitne prekinitve. Ponoviti velja, da se kot uporabni odgovori upotevajo tako vsebinski kot nevsebinski oz. neustrezni odgovori (npr. -96: 'ni od natetega', -97: 'neustrezno' itd.).

 

Zgoraj opisana uporabnost respondentov dopolnjuje analizo statusov enot, ki so prikazani v zavihku 'PODATKI' – 'Pregledovanje' (po vklopu parapodatkov). Pri tem velja upotevati sicernje tehnicne statuse izpolnjevanja:

 

  • zakljuen vpraalnik (status 6 – konal anketo), ki pa ni nujno popolno izpolnjen,
  • prekinitev med izpolnjevanjem (status 5 – delno izpolnjena),
  • zaetno prekinitev (status 3 – klik na nagovor, status 4 – klik na anketo),
  • prazna enoto oz. vpraalnik, ki nima niti enega odgovora (status 5l – prazna delno, status 6l – prazna v celoti).

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)