Prironiki

Naslov Drill-down: zaporedno filtriranje vpraanj
Vsebina


V primeru vpraanj z zelo velikim tevilom monosti odgovorov, lahko z uporabo rolete (drop down) ustvarimo niz medsebojno povezanih vpraanj (drill-down), kjer je vsako naslednje vpraanje pogojno prikazano glede na odgovor na prejnje vpraanje.
Na primer, e nas zanima model avtomobila, respondent najprej izbere dravo proizvajalca avtomobila, nato znamko avtomobila in na podlagi tega model. To lahko prikaemo v obliki vzporednih rolet v eni sami vrstici.


Kako nastaviti zaporedno filtriranje vpraanj (na primeru)

  • Vstavimo vpraanja: npr. (Q1) Drava proizvajalca avtomobilov, (Q2) Znamka avtomobila in (Q3) Model avtomobila.
  • Vpraanja naj bodo tipa kategorija – en odgovor, nato izberemo postavitev: roleta (drop down).  
  • Pri vseh treh vpraanjih vnesemo vse mone odgovore oz. kategorije.
  • Gremo na urejanje vpraanje Q2, kjer za vsako znamko avtomobila doloimo pogoj za prikaz kategorije (znamke) glede na vpraanje Q1. Isto ponovimo za vpraanje Q3, kjer doloimo pogoj za prikaz kategorije (modela) glede na vpraanje Q2.
  • Pogoj za prikaz kategorije nastavimo tako, da pri kategoriji na desni strani kliknemo na ikono IF*. V oknu, ki se odpre, izberemo kot podlago za selekcijo spremenljivko Q1 (oz. Q2) in izberemo ustrezne vrednosti. To ponovimo za vse kategorije.
  • Vsa tri vpraanja strukturiramo v blok in izberemo vodoravno postavitev vpraanj v bloku. Izberemo lahko tudi navpino (oz. privzeto) postavitev.


e vpraanj ne umestimo v svoj blok, bo filtriranje seveda delovalo povsem enako, le vpraanja bodo postavljena samostojno - navpino, s svojo oznako in obiajnim presledkom med vpraanji. Vse tri opcije si lahko ogledate na spodnji povezavi.

 

Primer ankete z zaporednimi filtriranjem vpraanj (drill-down) >>

 
Povezave:

Print

Prironiki (120)