Prironiki

Naslov Nastavitev statinega uvoda
Vsebina


Pri urejanju vpraalnika lahko v nastavitvah uvoda doloimo statien prikaza uvoda. 

V primeru, da respondent klikne na nagovor, nato pa zapusti anketo in ne klikne niesar ve, dobi status '3' in se v bazi zabelei kot neustrezna enota. e tega ne elimo, lahko vklopimo statien prikaz uvoda, kar pomeni, da se respondent, ki bo kliknil na anketo in se mu bo prikazal uvod, ne bo zabeleil kot respondent, dokler ne klikne naslednja stran. Respondent bo v tem primeru zabeleen v bazo ele, ko klikne naslednja stran. 

Statien prikaz uvoda je e posebej priporoljiv, e je anketa objavljena v obliki embeda (vdelave) na neki spletni strani ali, e se elimo izogniti lanim (raunalniko generiranim) klikom na anketo.
  
Dodatno lahko v izogib lanim klikom na anketo pri uvodu nastavimo prikaz in preverjanje s testom CAPTCHA, kjer mora respondent najprej dokazati, da ni robot (program). 

Primer ankete s preverjanjem testa CAPTCHA >>


Povezave:

 

Print

Prironiki (120)