Novosti na 1KA v decembru in januarju

20.02.2015

V decembru 2014 in januarju 2015 je bila narejena veja nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA. Spodaj je seznam novih funkcionalnosti:

Nove monosti nastavitev uporabnika:

 • Pregled vseh anket (direktorij): V nastavitvah uporabnikega vmesnika lahko uporabniki izbirajo med osnovnim privzetim in novim naprednejim uporabnikim vmesnikom, ki omogoa prilagoditev prikaza lastnosti (stolpcev) za ankete.
 • Hitro kreiranje anket (Enlik kreiranje): mogoe je vklopiti novo opcijo, ki omogoa kreiranje ankete z enim samim klikom.
 • Nastavitve za kreiranje nove ankete: uporabniki lahko vklopijo nove privzete nastavitve za prikaz/skritje uvoda, zakljuka in naslova ankete.
  Podrobnosti >>

Dodatne monosti pri urejanju uvoda in zakljuka:

 • Dodane so ikone (v obliki oesa) za prikaz ali skritje uvoda in zakljuka;
 • Dodane so nastavitve zakljuka, skok na zunanjo povezavo deluje za vse spletne strani, tudi za nezavarovane razliice. 
  Podrobnosti >>

Dodatne monosti pri poravnavanju tabel:

 • Dodana je monost poravnave celic oz. vrednosti odgovorov v tabelah. Pri vseh tipih tabel lahko uporabnik nastavi irino celice podvpraanj ter temu prilagaja poravnavo vrednosti oz. odgovorov. Ve >>

Dodane monosti pregleda v zavihku STATUS:

 • Monost pregleda neodgovorov spremenljivk: Uporabnik lahko v zavihku 'Status' preveri kvaliteto odgovorov, pogleda lahko stopnje neodgovorov po posameznih spremenljivkah. Ve >>
 • Monost pregleda uporabnosti respondentov: Uporabnik lahko pregleda koliko je uporabnih enot v njegovi bazi podatkov, uporabnost pa lahko tudi sam doloa, npr. samo enote s 100% uporabnostjo. Ve >>


Posodobljeno je oznaevanje testnih vnosov: avtomatsko generirani vnosi so sedaj loeni od navadnih testnih vnosov, mono pa je tudi izbrisati avtomatsko generirane vnose posebej. Ve >>

Dodan je iskalnik po podatkih: uporabnik lahko z vpisom kljunih besed ie po bazi podatkov. Ve >>

Uporabniki z lastno intalacijo imajo monost oblikovanja svojih lastnih tem: tukaj si lahko ogledate nekaj primerov oblikovanih tem za toko osveanja Safe.si (primer 1primer 2primer 3).

Poleg prenovljene naslovnice na slovenski in angleki strani je z  januarjem 1KA doivela e dve veliki izboljavi:

 • celovito prenovo (zamenjavo) urejevalnika besedila, ki vkljuuje tevilne funkcionalnosti kot so vstavljanje Youtube videa, slik, tabel. 
 • Slovar/Glossary, s katerim lahko dodate definicije nejasnim besedam v vpraalniku. Ve >>