Vabilo na dogodek "Dan spletnega anketiranja" za iro javnost

10.11.2012

 

Formalno vabilo na dogodek za najiro javnost in medije.

---------------------------------------------------------------------

 

Ljubljana, 11. november 2012

 

Spletne ankete sreujemo danes v najrazlinejih formatih in tudi vse bolj pogosto. Hitro se zato iri ne le segment populacije, ki nanje odgovarja, ampak tudi tevilo oseb, ki spletne ankete kreirajo.

 

Raziskovalci Centra za druboslovno informatiko delujejo na podroju metodologije spletnega anektiranja e ve kot 15 let. V okviru popularizacije stroke organizirajo sreanje, namenjeno najiremu krogu uporabnikov:

 

Dan spletnega anketiranja

 

v sredo, 14. novembra 2012, s prietkom ob 9.00,

v veliki dvorani na Fakulteti za drubene vede v Ljubljani, Kardeljeva pl. 5.

 

 

Program:

09.00: Pregled trendov in izzivov (dr. Katja Lozar-Manfreda, dr. Vasja Vehovar)
10.15: Interaktivno sreanje z dr. Mickom Couperjem, vodilno avtoriteto na tem podroju
11.15: Uporabnika delavnica orodja 1KA - (vzporedne sekcije)
13.00: Metodologija spletnega anketiranja (Nejc Berzelak)
15.15 Zakljuek

 

Udeleba je brezplana, potrebna pa je prijava.

 

Podrobne informacije in prijava so na http://anketa.nijz.si.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

Predstojnik Centra za druboslovno informatiko

 

Dr. Vasja Vehovar

 

 

 

Komentarji