Pogoji uporabe storitve 1KA


Priujoi pogoji se nanaajo na uporabo storitve spletnega anketiranja 1KA, na streniku 1KA in na domeni 1ka.si: 

 

  1. Spotovati je potrebno Splone pogoje uporabe storitve spletnega anketiranja 1KA, ki so obiajni za tovrstne storitve in jih imajo v podobni obliki tudi druga orodja. Sestavni del teh pogojev so tudi Politika zasebnosti, Politika pikotkov in Antispam politika.
  2. Spotovati je treba standarde anketne metodologije (zgledujemo se po AAPOR), zato spletni vpraalniki, ki niso namenjeni zbiranju podatkov (glasovanje, aministrativne forme, anketno raziskovanje) niso dovoljeni. Pri tem gre predvsem za naslednje namene:
    • kakrnokoli zbiranje denarja,
    • kjerkoli je zbiranje podatkov zgolj sredstvo ali kulisa za prodajo, promocijo, PR, marketing ali promocijo, vkljuno s politino promocijo ("push-polling").
    • anketne raziskave, kjer se zbira osebne podatkov, ki se nato uporabijo v namene, s katerimi respondent ni bil seznanjen.
  3. Predhodno je potrebno najaviti (1KA  center za pomo) izvajanje anket, ki poiljajo email vabilo na ve kot 10,000 naslovov, in tudi anket, kjer se priakuje ve kot 10,000 odgovorov. 

 

Zgoraj navedeni pogoji se priporoajo tudi za namestitve orodja 1KA na drugih strenikih, kjer je sicer treba upotevati pogoje namestitve aplikacije 1KA.