Nivoji uporabnikov

 

V nadaljnjih rubrikah podrobneje opisujemo funkcije nivojev uporabnikov 1KA:

 
  • 1KA administrator lahko dodaja in ureja svoje managerje in nastavlja sistemske metodoloke nastavitve 1KA namestitve (npr. privzeti jezik). Posamezne ankete in enote lahko tudi interventno restavrira ali posreduje kako drugae, vendar le v primeru, ko uporabnik to eksplicitno dovoli. Spreminja lahko tudi zunanjo lupino CMS-ja in ureja vse vsebine (novice, navodila, pomo), dostop pa ima tudi do agregatnih statistik o tevilu uporabnikov, anket in vpraalnikov. 
  • Manager ima monost uporabe SMTP email sistema, dodajanja lanov in uporabnikov, doloanju nivoja funkcionalnosti (aktiven ali pasiven dostop)., ter monost dodajanja lepih linkov. Status managerja avtomatino dobijo vsi uprabniki z virtualno domeno.
  • lan je naronik, ki ima dostop tudi do naprednih funkcij. Trenutno je sicer izenaen z naronikom.
  • Naronik je vsak, ki se registrira na stran. Uporablja lahko vse osnovne funkcije aplikacije 1KA.


Poleg navedenih nivojev obstajata e trije tipi tehninih administratorjev.

  • Meta-administrator 1KA: poleg funkcionalnosti 1KA administratorja ima preko sicernjega vmesnika na voljo podatke o obremenitvah strenika, up-time statistiki in statistiki obiskanosti. Ima tudi interventen dostop.
  • Tehnini admistrator 1KA je status, ki ga ima programer 1KA, in z njim lahko dostopa tudi neposredno do kode.
  • Sistemski administrator 1KA je status, ki ga ima vzdrevalec strenika, kjer je nameena aplikacija 1KA; s tem statusom dostopa do programja in podatkovja.