DSA14 (27.11.2014)

Po dveh uspenih dogodkih Dan spletnega anketiranja (DSA 2012, DSA 2013) smo tudi letos organizirali dogodek DSA 2014, ki je potekal v etrtek, 27. novembra 2014.

 

Dogodka se je udeleilo 300 obiskovalcev (lani okoli 200). Polovica udeleencev je bila iz javnega sektorja, vkljuno z izobraevalnimi in raziskovalnimi intitucijami, ostali so bli iz podjetij, nonprofit, tudenti in drugo..

 

Dogodek so sestavljali tirje sklopi.V uvodnem delu je dr. Vasja Vehovar predstavil metodoloke, informacijske in uporabnike vidike spletnih anket. Izpostavil je predvsem tri vidike: integracijo mobilnih naprav, merjenje kvalitete podatkov v realnem asu ter problematiko uporabnike izkunje.

 

V drugem delu so doktorandi na podroju spletnega anketiranja predstavili svoje raziskovalne rezultate:

  • Ana Slavec je predstavila potenciale jezikovnih tehnologij pri ustvarjanju spletnega vpraalnika,
  • Ane Sendelbah je govoril o veopravilnosti v spletnih anketah,
  • Gregor ehovin pa je predstavil meta tudijo na temo prekinitev v spletnih anketah.

 

V tretjem delu so raziskovalci iz Centra za druboslovno in predstavili svoje raziskave, od zasnove problema do rezultatov:

  • Dr. Nejc Berzelak je predstavil uinek naina spletnega anketiranja,
  • dr. Katja Lozar Manfreda je predstavila eksperiment na temo nagovora in e-mail vabil v spletnih anketah,
  • dr. Andra Petrovi pa je predstavil vidik uporabe spletnih anket pri raziskovanju spletnih skupnosti.

 

V zadnjem dopoldanskem delu so potekala uporabnika sreanja. Delavnica 1KA za zaetnike (Marjana Vrh) je potekala interaktivno v raunalniki uilnici in trajala dve uri. V vzporedni delavnici so organizacije, ki uporabljajo 1KA pri svojem delu, predstavile svoje izkunje. Sledile so e tri delavnice za napredneje uporabnike, in sicer Sistematien pregled funkcionalnosti 1KA (Gregor ehovin), Novosti in napredne funkcionalnosti 1KA (dr. Andra Petrovi) ter Lastna intalacija in lastna domena (dr. Vasja Vehovar).

 

Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA14.

 

Program konference >>