DSA15 (17.9.2015)


V etrtek, 17. septembra 2015, se je e etrto leto zapored odvijal dogodek Dan spletnega anketiranja.


Dogodka se je udeleilo okoli 200 obiskovalcev (lani okoli 300). Polovica udeleencev je bila iz javnega sektorja, vkljuno z izobraevalnimi in raziskovalnimi intitucijami, ostali so bili iz podjetij, neprofitnih organizacij, tudenti in drugo.


Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov. V dopoldanskem delu je dr. Mario Callegaro v uvodnem predavanju govoril o prihodnosti spletnih anket, nato pa je skupaj z dr. Katjo Lozar Manfreda in dr. Vasjo Vehovarjem predstavil knjigo Web Survey Methodology. V interaktivni seansi so udeleenci postavljali vpraanja glede spletnega anketiranja.


V popoldanskem delu so potekale tiri paralelne delavnice:

 

  • Delavnica 1KA za zaetnike (Nejc Berzelak, Marjana Vrh in Matej Kebe), kjer so udeleenci spoznali osnovne korake oblikovanja lastnega vpraalnika in izvedbe ankete preko 1KA;
  • Strukturiran pregled funkcionalnosti 1KA (Gregor ehovin in Miha Matjai), kjer je bil podan hiter pregled osnovnih funkcionalnosti v 1KA;
  • Novosti in napredne funkcionalnosti 1KA (Ane Sendelbah, Katja Zrim, Robert malc in Barbara Breko), kjer so udeleenci spoznali novosti zadnjega leta, vkljuno s funkcionalnostmi, ki se jih razvija v sodelovanju z Arnesom in Univerzo v Ljubljani;
  • Lastna intalacija in lastna domena (dr. Vasja Vehovar, Peter Hrvatin in May Douak), ki je bila namenjena tehninim vidikom lastne intalacije oziroma domene.


Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA15.

 

Program konference >>