Knjiga WebSM

 

Center za druboslovno informatiko e od leta 1998 vzdruje osrednjo globalno spletno mesto o metodologiji spletnega anketiranja - Web Survey Methodology (www.WebSM.org).

Na tej osnovi je postopno nastajala tudi knjiga Web Survey Methodology, ki jo je v letu 2015 izdala zaloba Sage. V sodelovanju z dr. Mariem Callegarom iz Google, London, sta jo napisala dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar, lana Centra za druboslovno informatiko, FDV.


V knjigi je strnjenih skoraj 20 let izkuenj z izvajanjem spletnih anket. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s spletnim anketiranjem in sistematino obdeluje celoten proces spletnega anketiranja. V tem okviru je podan pregled stanja vseh vidikov.
 
Knjiga podaja praktine napotke o najnovejih tehnikah za zbiranje veljavnih in zanesljivih podatkov in ponuja celovit pregled raziskovalnih vpraanj. Osrednje teme, kot so priprava in oblikovanje vpraalnika, testiranje in analiziranje ter predstavitev anketnih aplikacij, so predstavljene na sistematien in izrpen nain. V knjigi so izpostavljeni kljuni pojmi: obravnava celotnega spektra od merjenja, naina anketiranja, vzorenja, tehninih vidikov, managementa, neodgovorov do strokov. Knjiga obravnava tudi trenutno najbolj aktualne raziskovalne teme, kot so spletni paneli, mobilne raziskave in empirino e-druboslovje.

Knjigo je mogoe kupiti na FDV. Naroilo preko info@1ka.si

Povezave: