1KA namestitev


Na 1KA spletnem streniku, kjer sicer gostuje storitev spletnega anketiranja 1KA, se lahko izdela lastno intalacijo s poljubno domeno ali poddomeno uporabnika (npr. 1ka.xxx.si, xxx.1ka.si ali yyy.zzz.xx), kjer ima uporabnik status 1KA administratorja in s tem lastno registracijo, lastne baze in lastne ankete. Dodaja lahko tudi sistemske nastavitve (npr. vse nove ankete so privzeto v angleini, ureja celotno spletno mesto). Ker je edini, ki do tega spletnega mesta lahko dostopa, se tu nahajajo izkljuno njegove ankete. 

Pomembna prednost navedene monosti je tudi izdelava lastne vstopne strani (v primeru virtualne domene uporabnik ne more oblikovati sam vstopno stran, lahko pa s tem vpliva na podobo organizacije, ki bi elela na svoji namestitvi in domeni imeti tudi npr. svoj lasten logotip in lastne novice).

 

Osnovna prednost 1KA namestitve so torej dodatne funkcionalnosti administratorja. Dovolj dobra je tudi aurnost namestitve (vasih celo bolj ugodna, saj se izogne turbulencam in bugom vsakokratne nadgradnje, ki se najprej izvede na anketa.nijz.si), saj je nadgradnja hitra in enostavna. Na voljo je tudi enaka profesionalna strenika podpora kot v primeru anketa.nijz.si, saj gre za isti strenik. Vse morebitne teave je torej mogoe reevati kar najbolj hitro. Slabost so lahko doloeni letni tehnini stroki, doloen zamik in ne-avtomatinost pri nadgradnjah, odsotnost avtomatskega zrcaljenja (kar je lahko predmet dodatnih dogovorov) in nekatere specifinosti in omejitve pri dostopu do sistemskih nastavitev aplikacije 1KA ter seveda samega strenika.

Za namestitev na 1KA streniku je potrebno izpolniti 
OBRAZEC >>. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte kot je navedeno v pomoi >>.


Povezava: