Lastna namestitev

 

Govorimo o namestitvi aplikacije 1KA na lastnem streniku uporabnika (npr. podjetja), ki nato omogoa storitev spletnega anketiranja 1KA.


Poleg tega pa je mogoa tudi lokalna namestitev na osebni ali prenosni raunalnik za 1KA off-line uporabo pri osebnem anketiranju (CAPI), kjer anketar vnaa odgovore respondenta v raunalnik, esar na tem mestu ne obravnavamo.

 

V tem primeru dobi uporabnik - poleg sicernjega statusa 1KA administratorja - e dodatni status tehninega administratorja, ki mu omogoa funkcionalnosti sistemske administracije 1KA in nekatere druge monosti.


Prednosti so v tem primeru predvsem popolna kontrola nad dostopom, tako v smislu oseb, ki imajo dostop, kot tudi v smislu zagotavljanja tehnine varnosti. Slednje je potencialno lahko tudi slabost, saj ima namenski in profesionalni strenik 1KA morda vejo varnostno zaito. Nadaljnja slabost je lahko tudi dejstvo, da se nadgradnje izvajajo le ko 1KA izdela novo namestitveno verzijo, ter dejstvo, da so v primeru intervencij komplikacije bistveno veje.

 

Tehnine podrobnosti namestitve na lastnem streniku uporabnika so tukaj >>

 

Za lastno namestitev je potrebno izpolniti OBRAZEC >>. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte kot je navedeno v pomoi >>.

Loena namestitev administrativnega in uporabnikega vmesnika
 
V primeru posebnih potreb po varnosti dostopa se lahko izvede dvojna namestitev: 1KA se namesti na dva raunalnika, enega na notranji in enega na zunanji mrei. Podatkovno bazo se namesti na notranjo mreo, zunanjo namestitev pa se skonfigurira, da zapisuje v to bazo (brati pa iz nje ne more vsega – bere lahko le nujne zadeve, kot je npr. struktura vpraalnika). Iz zunanje namestitve pa se v celoti odstrani administrativni vmesnik.
 
Tako se na zunanjem vidijo vse ankete in nastavitve, ki so nastavljene prek notranje instalacije, saj se uporablja ista baza. V kolikor bi pa kdo elel pobrati podatke, iz zunanjega tega ne bi mogel narediti, saj nima pravice branja podatkov. Ker ima zunanji strenik tudi svoj IP, nima pa administratorskega vmesnika, do slednjega torej ni mogoe dostopati. Predpostavka pa seveda je, da je notranji strenik dobro zaiten.

 

Povezava: