Za izkuene


Napredni uporabniki -  ki imajo bodisi izkunje z 1KA ali kakim drugim orodjem bodisi so sicer visoko informacijsko pismeni ali pa metodoloko izobraeni - pogosto preskoijo vsako sistematino uvajanje. Kot prvo velja zato izpostaviti, da tudi za izkuene uporabnike nikakor ni odve:


Izkueni uporabniki tudi nemalokrat spregledajo, da 1KA nudi zelo dragocene funkcionalnosti, ki bi lahko - e bi jih poznali - prihranile veliko asa oziroma bi lahko pomembno poveali uinkovitost in kvaliteto celotnega procesa. Izpostavljamo nekatere, v tem ogledu najbolj izrazite, funkcionalnosti:

 

  • Vpraalnik se lahko bistveno bolj uinkovito razvija brez predhodnega razvoja v urejevalnikih  besedil (npr. Ms Word, Google DOCS), torej neposredno v orodju 1KA s pomojo ronih ali avtomatskih testnih vnosov, predvsem pa s pomojo sistema komentiranja posameznih vpraanj ali celotnega vpraalnika. Kadarkoli pa lahko vpraalnik izvodi tudi v MS Word.
  • Poleg enostavne objave URLja, je na voljo e objava QR kode za mobilne naprave, vkljuitev ankete v doloeno spletno mesto ter enostavna in napredna objava preko 1KA sistema email sporoil.
  • Orodje 1KA omogoa tudi enostaven vpogled v posamezne odgovore respondenta in raunanje novih spremenljivk.
  • Pri avtomatsko generiranih statistinih analizah in grafih, lahko poleg sumarnika, izraunate e povpreja, naredite t-test in druge  napredne analize. Analize lahko e dodatno nastavljate z naprednimi monostmi, lahko jih razdelite na skupine, na obdobje, na pogoje, na statuse, lahko pa izberete le posamezne spremenljivk
  • Zelo koristna monost je tudi "kdojeto", ki omogoa, da v tabelah in frekvencah z enim klikom pogledamo enoto, ki nas zanima (ker npr. izstopa).
  • Izdelate lahko poroilo po meri, v katerega lahko vkljuite poleg izbranih tabel in grafov e interpretacije, vse skupaj lahko tudi izvozite.
  • 1KA omogoa uporabe enega vpraalnika, ki pa se lahko loeno prikazuje razlinim skupinam oziroma prevodom
  • Knjinica vpraanj omogoa enostavno hranjenje vpraanj in prenos iz ene ankete v drugo.


Za poglobljeno obravnavo problematike spletnih anket priporoamo knjigo Web Survey Methodology ter pregledovanje spletnega mesta WebSM.

Za napredne tehnine vidike (intalacija, API)​ velja pregledati tehnina navodila.