Izklop parapodatkov


Parapodatki so vse elektronske sledi, ki se lahko spremljajo v procesu spletnega anketiranja (npr. pikotki, IP-naslov, brskalnik, operacijski sistem, naprava, preko katere respondent dostopa do ankete, asovni potek po straneh, JavaScript podpora ipd.). Uporaba parapodatkov v okviru orodja 1KA je opisana tukaj>>.

1KA pa omogoa tudi popolni izklop spremljanja vseh parapodatkov (verzije brskalnika, JavaScript podpore, referal (preusmeritev) respondenta, datumi odgovarjanja na vpraanja, ipd.) in v 1KA se potem ne beleijo nobeni parapodatki, niti asovni potek (datumi odgovarjanja) po posameznih straneh.

V nogi ankete se v takem primeru pojavi napis "Brez parapodatkov".

Dodati velja, da je v 1KA kot privzeto izklopljeno tudi povezovanje IP-naslova, zato se pojavi napis "Brez IP sledenja".

Poleg tega je v 1KA privzeta tudi nastavitev, da se ne spremljajo pikotki ("Anketa brez pikotkov"); oznaka izgine, e se spremljanje pikotkov izrecno vklopi.

V ostalem pa se anonimizirani parapodatki, v obsegu, v katerem uporabnik dopua oziroma oznai njihovo spremljanje, lahko uporabljajo tudi za optimizacijo anketnih procesov 1KA.

Popoln izklop parapodatkov je v nekaterih anketah zelo pomemben. Za vzpostavitev zaupanja lahko vsak uporabnik za omenjeni izklop preveri, kako deluje. Navedbo o popolnem izklopu pa je mogoe preveriti tudi v sami programski kodi 1KA.