deleteLink


deleteLink – izbrie javno povezavo
request_method: POST
 
GET parametri:

  • action= deleteLink

  • ank_id= 123; //id ankete

 
JSON parametri v POST-u:

{"hash":"8E623FA2"} //hash=ime linka/povezave
 

Primer odgovora:

{"note":"Povezava izbrisana"}