Opredelitev

 

Anketna metodologija je podroje, ki se ukvarja s tistimi vidiki anketiranja, ki iejo naine za zbiranje im bolj kvalitetnih anketnih podatkov ob im manji porabi strokov in drugih virov.

Anketiranje predstavlja eno osrednjih komponent druboslovne metodologije. V tem okviru postaja internet kot raziskovalno orodje vse pomembneji. Velika veina nael anketne metodologije velja tudi za spletno anketiranje, pri tem pa obstajajo tudi doloene posebnosti.

Uporaba spletnih anket v raziskovanju ima tevilne prednosti tako za raziskovalce kot tudi za respondente. Metodoloke prednosti so predvsem:

  • hitrost zbiranja podatkov,
  • raunalniko zbiranje podatkov, ki omogoa zmanjevanje napak pri vnosu v podatkovno bazo, kontrolo odgovorov, dinamino prilagajanje vpraalnika (preskoki, rotacija idr.), uporaba vepredstavnosti, preseganje geografskih ovir ipd.

Kljub tevilnim metodolokim prednostim spletnih anket pa se je potrebno zavedati tudi njihovih slabosti, predvsem v smislu napak (napake nepokritja in vzorenja, neodgovorov in merjenja). Veina teh napak se sicer lahko pojavlja v vseh oblikah anketiranja, ne le v spletnih anketah.

Stran si je ogledalo 57929 obiskovalcev