Sploen opis

 

1KA je odprtokodna aplikacija, ki omogoa storitev spletnega anketiranja. Gre za spletno storitev (SaaS - Software as a Service), ki zdruuje podporo za naslednje funkcionalnosti:

  • Razvoj, oblikovanje in tehnina izdelava spletnega vpraalnika,
  • Izvedba spletne ankete: podpora vabilom in objavi ter zbiranje podatkov,
  • Urejanje in analiza podatkov ter parapodatkov.

 

Osnovno vodilo 1KA je minimiziranje tevila klikov - od tod tudi poimenovanje EnKlikAnketa (1KA). Vse operacije se zato izvedejo s kar najmanjim tevilom klikov oziroma pritiskov na tipkovnico (keystrokes).

Aplikacija 1KA je lahko nameena na poljubnem streniku, preko API pa jo je mogoe povezati z drugimi programi. Matina namestitev je na domeni anketa.nijz.si na streniku Centra za druboslovno informatiko (CDI), Fakultete za drubene vede, Univerze v Ljubljani, kjer je mogoe odgovarjajoo storitev spletnega anketiranja 1KA pod obiajnimi pogoji uporabljati neomejeno in brezplano. Seveda pa brezplanost ne velja za specifine potrebe uporabnikov, ki bi posebej zanje zahtevale neko dodatno delo (npr. uvajanje, izobraevanje, priprava vpraalnika, analiza podatkov, pomo pri intalaciji ipd.). V primeru tovrstne potrebe se - na osnovi nekega vnaprejnjega dodatnega dogovora -  dodatne storiteve zarauna po neprofitnem ceniku.

 

Storitev spletnega anketiranja 1KA je v letu 2015 zgolj na matini intalaciji (anketa.nijz.si) gostila ve kot 1.5 milijona izpolnjenih vpraalnikov, skupno tevilo registriranih uporabnikov pa je v letu 2017 preseglo 45.000.

 

Storitev anketiranja za konkreten vpraalnik je mono izvesti tudi lokalno - v smislu namestitve aplikacije 1KA na namizni raunalnik, prenosnik ali tablico (Windows) - torej kot off-line aplikacijo 1KA za potrebe osebnega anketiranja s pomojo raunalnika (CAPI - computer assisted personal interviewing). 

 

Nadaljnje informacije:

 

 

Odgovori na pogosta splona vpraanja o 1KA so zbrani tukaj >>