Lastnosti in prednosti

 

Na globalnem trgu obstaja okoli 400 orodij za spletno anketiranje (podrobnosti na WebSM). tevilne primerjave (lastne in s strani uporabnikov) kaejo, da ima 1KA vrsto primerjalnih prednosti.

Poleg dejstva, da je 1KA (i) odprtokodna aplikacija, ki nudi na domeni anketa.nijz.si tudi (ii) brezplano uporabo ter (iii) polno podporo v slovenini, so glavne prednosti 1KA v hitrosti, zmogljivosti, podpori pri razvoju vpraalnika, konceptualizaciji strukturiranja (pogoji, bloki, gnezdenja), upravljanju s podatki ter v integraciji naprednih statistinih analiz. Navedene komponente so podrobneje predstavljene na spodnjih navigacijah.

Posebej velja izpostaviti tudi naelo minimiziranja tevila klikov, ki ga izraa tudi e samo poimenovanje 1KA kot okrajava za EnKlikAnketa.

 

HITROST - ZMOGLJIVOST - RAZVOJ VPRAALNIKA - GNEZDENJE POGOJEV - UPRAVLJANJE S PODATKI - JEZIK