Poslanstvo, vizija in razvoj

Poslanstvo ima naslednje komponente:

 • zagotavljanje odlinosti storitev spletnega anketiranja,
 • izhajanje iz strokovnega podroja anketne metodologije,
 • podpiranje potreb spletnega anketiranja v akademskem sektorju,
 • skrb za slovenski jezik.

Vizija organizacijskega razvoja:

 • storitev spletnega anketiranja 1KA kot javna infrastruktura,
 • storitev spletnega anketiranja 1KA je prosto dostopna vsem uporabnikom javnega sektorja (raziskovalnemu, akademskemu, izobraevalnemu) in nevladnega neprofitnega,
 • aplikacija spletnega anketiranja 1KA je odprtokodna aplikacija,
 • uporaba za komercialne potrebe se usmeri na plaljive storitve anketiranja in svetovanja ter na podporo (sicer e vedno brezplani in odprtokodni) lastni intalaciji. Podjetja, ki jih zanima razvoj oziroma ponudba take podpore, so vabljena k sodelovanju.

Vizija metodolokega razvoja: V skladu s poslanstvom so v izdelavi*, planu ** ali viziji*** razvoja e naslednje napredne funkcionalnosti:

 • sistematino testiranje in izboljanje uporabnosti KLJUNIH funkcionalnosti (UX) *
 • izdelava prilagojenih vmesnikov za standardizirane forme in glasovanja*
 • uporaba jezikovnih resursov in tehnologij pri oblikovanju vpraanj *
 • razvoj naprednih funkcionalnosti (kompleksne statistine tabele) na osnovi programa R *
 • avtomatska kontrola in preverjanje kvalitete izpolnjenih vpraalnikov *
 • prepoznavanje nekvalitetnih  respondentov v realnem asu *
 • izdelava aplikacije za kreiranje vpraalnika*
 • raziritev za podporo kontinuirane raziskave **
 • izdelava mobilne aplikacije za zbiranje odgovorov**
 • prilagoditve spletnega vmesnika za noveje naprave (tablice, mobilnik, WebTV) **
 • inteligentni vmesnik, ki usmerja razvoj vpraalnika **
 • inteligentni vmesnik, ki usmerja proces odgovarjanja **
 • celovita podpora kombiniranim anketam (osebno, pisemsko, telefonsko, spletno) **
 • banka vpraanj in vpraalnikov ***
 • podpora za spletne panele ***
 • iritev jezikovne podpore (hrvaina/srbina) ***