Tehnini vidiki


Apllikacija 1KA ima  naslednje  tehnine lastnosti:

  • zasnovana je v odprtokodnem programskem jeziku PHP;
  • za upravljanje podatkovnih baz uporablja MySQL (odprtokodna reitev relacijske podatkovne baze, ki podatke obdeluje s pomojo jezika SQL);
  • za upravljanje vsebin uporablja urejevalnika CKEditor (4.4.7) in TinyMCE;
  • z statistine analize se uporablja program R;
  • za generiranje grafov se uporablja PHP knjinica pChart;
  • za zunanjo lupino uporablja Sisplet CMS (sistem za upravljanje z vsebinami), kjer se izvaja registracija in kjer se nahajajo zunanje vsebine, kot so naslovnica, prironiki, pogosta vpraanja in pogoji uporabe;
  • aplikacijo lahko poveemo tudi z drugimi sistemi CMS, lahko pa deluje povsem brez sistema za upravljanje vsebin, eprav je na ta nain v pogledu registracije uporabnikov  okrnjen.

Lastna intalacija je mogoa na streniku uporabnika, podobno kot na streniku 1KA, lahko pa se namesti tudi na posamezen osebni raunalnik, s katerim lahko nato anketar izvede raunalniko podprto anketiranje (CAPI).

 

Aplikacija 1KA zaenkrat (2015) potrebuje navezo na nek CMS (Content Management System - sistem za upravljanje z vsebinami), kjer uporablja odgovarjajoi sistem registracije, hierarhije uporabnikov ipd. Trenutno je polno integrirana le v Sisplet CMS, ki ga je zato potrebno namestiti skupaj z 1KA. Aplikacija 1KA je sicer nameena na tevilnih strenikih in deluje brez teav na platformi Linux in Microsoft.

 

V pripravi je tudi integracija v druge CMS (Jommla!, Moodle, WordPress, Drupal) in tudi izoliranje od CMSja nasploh.
 

Uporabnik, ki eli namestitev, izpolni OBRAZEC, kjer potrdi strinjanje s pogoji, nakar prejme namestitvene datoteke in navodila. Ostali vidiki (prednosti, slabosti, stroki) so obravnavani v okviru nainov uporabe (Namestitev izven 1KA)
 

Povezava: