Definicija

 

Spletno anketiranje je razmeroma novo podroje anketne metodologije. Prva anketa preko interneta je bila namre izvedena sredi 80-ih let prejnjega stoletja, konkretneje je lo za anketo po e-poti. Leta 1994 se je izvedla prva veja globalna spletna anketa (GVU), v letu 1996 pa je bilo spletno anketiranje e obravnavano na osrednji mednarodni konferenci Intercasic. Po letu 2000 smo bili pria pravemu razmahu spletnih anket.

 

Pravzaprav je prenos anketiranja na splet logien, saj je sodobno anketno raziskovanje vse bolj zaznamovano s hitrim razvojem raunalniko podprtih metod zbiranja podatkov. Najpogosteje uporabljeni sta neposredno spletno anketiranje in anketiranje po elektronski poti, ki pa se z razvojem tehnologije vse bolj stapljata v enoten in integriran proces. V zadnjem asu se poleg klasine spletne ankete, ki v osnovi poteka preko osebnega raunalnika, pojavljajo tudi ankete prek mobilnega telefona, televizije in drugih naprav. Posebej pomembno je tudi kombiniranje metod, npr. raunalniko podprto telefonsko anketiranje (internet CATI sistemi). Spletne ankete dandanes niso le komplementarna ali alternativna metoda anketnega zbiranja podatkov, pa pa postajajo vodilni nain sodobnega zbiranja podatkov.

 

Anketiranec v spletni anketi sodeluje preko spletnega brskalnika. Vpraalniki navadno temeljijo na jeziku HTML, vse pogosteje pa se uporablja tudi Flash. Programski jeziki v ozadju so razlini, najbolj pogost je PHP, vejo izboljavo v interaktivnosti pa so v zadnjih letih sproile reitve, ki temeljijo na tehnologiji JavaScript in Ajax.

 

Podroja, na katerih se spletne ankete najbolj uporabljajo, so:

  • raziskovanje uporabe interneta,
  • trenjske raziskave in raziskave javnega mnenja,
  • merjenje zadovoljstva potronikov,
  • ocenjevanje spletnih strani,
  • ankete med zaposlenimi v podjetjih,
  • psiholoki eksperimenti.