Nastavitve objave

 


Na levi strani zavihka 'OBJAVA' - 'Nastavitve' lahko anketo aktivirate in spremenite as njene aktivnosti, ki je privzeto nastavljen na 3 mesece. Ko anketo aktivirate, se ta samodejno zaklene za urejanje, da med zbiranjem podatkov ne bi prilo do neelenih sprememb vpraalnika. Anketo lahko spet odklenete tako, da kliknete na ikono v obliki kljuavnice poleg URL naslova ankete na vrhu zaslona. 

 

Poleg tega so v levem stolpcu pod gumbom za aktivacijo ankete zbrane privzete nastavitve vpraalnika s podroja oblike, jezika, dostopa, aktivnosti in obveanja. S klikom na katero izmed njih ste preusmerjeni v odgovarjajoe podroje nastavitev vpraalnika, kjer lahko privzete vrednosti spremenite. Privzeto je v levem stolpcu prikazanih le nekaj najbolj pogostih nastavitev, medtem ko se vam s klikom na 've' prikaejo vse nastavitve.

 

Na desni strani zavihka 'OBJAVA' - 'Nastavitve' je na vrhu najprej povzeta osnovna diagnostika. e imate v anketi napake, opozorila, priporoila ali nereene komentarje, jih lahko pred objavo pretehtate oz. popravite s klikom nanje, kar vas preusmeri v diagnostiko oz. komentarje.


Na desni strani pod osnovno diagnostiko so zbrani tudi vsi tipi URL povezav do vpraalnika:

  • 'Predogled', kjer lahko pregledate vpraalnik, brez da bi se podatki shranjevali v bazo. V predogledu lahko vsak respondent sproi prehod na 'Testni vnos' (t.j. nain, kjer so omogoeni komentarji in se podatki v bazo shranijo kot testni);

  • 'Testni vnos', kjer URL lahko poljete testnim respondentom, podatki pa se pri tem v bazi zabeleijo kot testni, prav tako se shranjujejo morebitni komentarji. Testne vnose je mono naknadno izbrisati z enim klikom;

  • 'Realna anketa' oz. povezava do vpraalnika, kjer se podatki normalno shranjujejo v bazo (pregledujete jih v zavihku 'PODATKI'). To povezavo sporoite dejanskim respondentom, denimo z objavo na drubenih omrejih, forumih, prek e-maila, ipd.  

  • Uporabniki, ki ste za posamezno anketo pridobili napredne monosti poiljanja email vabil, imate v sklopu povezav tudi monost lepega URL-ja. Ta omogoa, da namesto '1ka.si/a/12345' uporabite bolj opisljiv URL '1ka.si/primer'.

Na dnu strani sta v razdelku 'Napredne objave' zbrani povezavi na napredne oblike URL povezave ter email vabila.

 

<< Nazaj na OBJAVA