1KA vabila


Ker metodoloki kodeksi brez pristanka naslovnika ne dovoljujejo uporabe email naslovov za vabljenje v ankete, je 1KA sistem dostopen le uporabnikom, ki so pred tem izrecno zagotovili, da so naslove pridobili na ustrezen nain. To zagotavlja ali vsaj poveuje verjetnost, da se ne bo nepovabljeno posegalo v zasebnost ali smetilo potnih predalov.
 

Pridobitev dostopa do 1KA sistema za poiljanje vabil


Zaradi procesa presoje in odobritve se navedena storitev naprednega poiljanja 1KA email vabil tudi simbolino zarauna po 1KA ceniku. S tem zagotavljamo, da se emaili, poslani preko 1KA sistema, ne uvrajo v spam. Gre za zelo kvaliteten sistem poiljanja emailov, ki zagotavlja nadpovprene odstotke klikov.

Uporabniki, ki bi eleli dostopati do 1KA sistema za poiljanje vabil, morajo zato izpolniti spodnjo vlogo.

Pred tem pa velja e enkrat izpostaviti, da je poiljanje vabil metodoloko zahteven proces, zato svetujemo pregled odgovarjajoih 
priporoil.

  

Uporaba 1KA sistema za poiljanje vabil


Sistem 'OBJAVA' - 'Vabila' je namenjen uporabnikom, ki elijo povezavo do ankete posredovati na veliko tevilo elektronskih naslovov in pri tem tudi slediti, kateri respondent je odgovoril na anketo in kateri ni. Predvsem je to prednost pri poiljanju opomnikov tistim respondentom, ki ankete niso izpolnili. Sistem 1KA poleg tega podpira (dokumentira) tudi poiljanje vabil na preko pote, SMS, ipd.

V primeru odobritve uporabe 1KA sistema za poiljanje vabil je potrebno v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' omogoiti sistem s klikom na gumb 'Omogoi 1KA sistem vabil'. Odpre se zavihek 'OBJAVA' - 'Vabila' - 'Nastavitve', kjer lahko urejate splone nastavitve vabil in nastavitve email strenika. 
V levem stolpcu lahko spreminjate privzete splone nastavitve vabil. Tu doloite, ali elite poiljati individualizirana vabila, ki omogoajo sledenje respondentom. Doloite tudi nain poiljanja: Email ali Pismo, SMS, drugo. Nastavite lahko tudi, e je za dostop do ankete respondentom dodeljena koda, ki jo sami vnesejo pred izpolnjevanjem vpraalnika ali je ta samodejno vkljuena v URL naslov ankete. Med osnovnimi nastavitvami lahko omogoite dostop do ankete tudi brez individualiziranega vabila (kode), kjer lahko to omogoite samo avtorju ankete ali vsem.

V primeru poiljanja email vabil imate na desni strani tri monosti glede nastavitev email strenika za poiljanje e-vabil: strenik 1KA, Gmail in lastni potni strenik.


V okviru podnavigacije 'OBJAVA' - 'Vabila' poiljanje poteka v naslednjih korakih:

  • Email naslove ali druge identifikatorje (ime, priimek) vnesete v zavihku 'Dodaj' (po elji lahko hkrati dodate tudi druge spremenljivke).
  • Dodani naslovi in ostale dodane spremenljivke se nato prikaejo v zavihku 'Preglej', kjer se vsaki dodani enoti dodeli koda za dostop do ankete. V primeru poiljanja vabil preko pote ali SMSa se lahko dodane respondente in odgovarjajoe kode izvozi v format Excel.
  • Vabilo lahko v zavihku 'Sporoilo' poljubno preoblikujete in vstavite elene spremenljivke, ki se bodo prejemniku prikazale v vabilu. Dokumentirate pa lahko tudi vabilo, poslano preko navadne pote ali SMSa.
  • Proces poiljanja izvedete v zavihku 'Polji', ki ga lahko natanneje doloite tudi glede na status respondentov. To pomeni, da vabilo lahko poljete vsem ali pa, na primer, le tistim, ki se na prvo vabilo niso odzvali. Moen kriterij pri poiljanju vabil je tudi status ankete, npr. 5 - delno izpolnjena, 3 - klik na nagovor itd. V tem zavihku se lahko dokumentira tudi poiljanje preko drugih kanalov.


V zavihku 'Pregled' lahko spremljate, ali ima anketa e ustvarjene sezname prejemnikov, ali so bila vabila e poslana, kdaj in kateri uporabnik jih je poslal, na koliko naslovov, tevilo neustreznih enot - neodgovorov, neustreznih enot - neveljavnih odgovorov, ustreznih enot.  


V zavihku 'Seznami' lahko urejate svoje sezname prejemnikov, ustvarjate nove ali jih odstranite. Ve >>

 

 

<< Nazaj na OBJAVA